جملات زیبا در مورد زندگی

شنبه 11 شهريور 1396
22:43
golroz

جملات زیبا

جملات زیبا

هر چــه کمتر شــود فروغ حیات / رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کــنــد خورشید / سایه ها را درازتر بینی ... . .
(رهی معیری)

تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن
در جهان گریاندن آسان اســت اشکی پاک کن ... . .

هیچ وقت
یکی را بــا هــمــه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ ... . .

هرگاه از دست کسی خشمگین و یــا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست کــه ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل ... . .

سر بر شانه خدا بگذار تــا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت بــه رقص درآیی
قصه عشق “انسان” بودن ماست ... . .

هنگامی کــه خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور قلبش می گذارد نه دور سرش ... . .
(نورمن وینسنت پیل)

شیر از رام کننده ی خود قوی تر است
این را رام کننده می داند ؛ مهم اینست کــه شیر نمی داند ... . .
(تری ایگلتون)

دل شما کاروانسرا نیست
نگذارید دیگران وسط دل شما
خستگی رابطه های قبلیشان را در کـنـنـد ... . .

وابستگی یعنی میخواهمت چــون مفیدی
دلبستگی یعنی میخواهمت حــتـی اگــر مفید نباشی ... . .

سه چیز را نگه دار:
گرسنگیت را سر سفره دیگران
زبانت را در جمع
و چشمت را در خانه دوست ... . .

هیچ کس متوجه نمی شــود کــه بعضی از افراد چــه عذابی را تحمل می کنند
تا آرام و خونسرد بــه نظر بیایند!
(آلدوس هاکسلی)

زندگی تراژدی اســت بــرای آن کس کــه احساس دارد
و کمدی اســت بــرای آن کــه می اندیشد ... . .

دنیای عجیبی شده است
برای دروغ هایمان خداراقسم میخوریم
و ب حرف راست ک میرسیم
میشود جان تو ... . .

به دنبال فرصت باش ؛ نه امنیت !
جای قایق ساکن در بندرگاه امن اســت امــا بتدریج کف آن خواهد پوسید ... . .

منتظر لحظه مناسب نباش
همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ش کن ... . .

یک ابله تحصیل کرده از
یک ابله بی سواد ابله تر است.
(مولیر)

حکایت عجیبیست
رفتار ما آدم ها را خدا می بیند و فاش نمی کند.
مردم نمی بینند و فریاد می زنند

بزرگترین اشتباهی کــه ما آدمها در رابطه هامون می کنیم ایــن اســت کــه :
نصفه میشنویم؛ یک چهارم می فهمیم و هیچی فکر نمیکنیم
اما دو برابر واکنش نشان میدهیم ... . .

بترسین از آدم ِ راستگو
که اگه دروغ بگه
حرفش سند ِ!
همه باور میکنن ... . .

تفاوت بین یک آدم موفق بــا دیگران کمبود استعداد؛ یــا اطلاعات نیست
بلکه کمبود اراده اســت ... . .
(ونس لمباردی)

آن نعمت نصیب ماست کــه قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا بــرای کور چــه حاصل ؟
(ویلیام تن)

بهترین آدمها زندگی
همانهایی هستند که
وقتی کنارشان میشینی
چایی ات سرد میشود ودلت گرم ... . .

موفقیت ؛ جایگاهی کــه در حال حاضر داری نیست
بلکه سمتی اســت کــه نگاه می‌کنی ... . .

وقتی پیروز میشوی نیاز بــه توضیح نداری
و وقتی شکست میخوری چیزی بــرای توضیح دادن نداری ... . .
(هیتلر)

چه کلمه مظلو میست
“قسمت ”
تمام نامردی ها را گردن میگیرد ... . .

اگر توانستی تــا آخر گوش دادن ؛ “قضاوت” نکنی
گوش دادن را یاد گرفته ای ... . .

همانقدر مورچه درباره ما انسانها میداند
ما هم درباره خدا میدانیم ... . .

خدایا
آنان کــه هــمــه چیز دارند ؛ مگر تو را
به سخره می گیرند آنانی را کــه هیچ ندارند ؛ مگر تو را ... . .
(رابیدرانات تاگور)

از کنایه ها نرنج
این مردم کارشان نیش زدن اســت !
عمریست بــه هوای بارانی می گویند : خراب

عمری گشتیم بــه دنبال دست خدا بــرای گرفتن
غافل ار آنکه دست خدا ؛ دست همان بنده اش بود
بنده ای کــه نیاز بــه دستگیری داشت ... . .

احتمال رسیدن کسى کــه بــا اراده بــه سمت ستاره اى مى تازد
بیشتر ازکسى اســت کــه بــا تردید بــه سمت خانه قدم برمى دارد ... . .

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐُﻦ
ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ
” ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫﻢ؛ ﺑﻪ ﺟُﻔﺖ ﻫﺎﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ... . ... ”

برای آدمی بهتر اســت هرگز بــه دنیا نیاید
تا اینکه بــه دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد ... . .
(ناپلئون بناپارت)

گرگ؛ گرگ میزاید و گوسفند؛ گوسفند
فقط انسان اســت کــه گاهی گرگ میزاید و گاهی گوسفند ... . .

به کسی اعتماد کن که
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد ... . .

زندگی بــه من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را بــا خدا قدم بر دارم
و فردا را بــه او بسپارم

حضرت علی (ع):
در شگفتم از کسی کــه می بیند هــر روز از جان و عمر او کاسته می شود
اما بــرای مرگ آماده نمی شــود ... . .

کاش قبل از حرف زدن
کلمات را ذره ذره میجویدیم
قورت میدادیم
و هضم میکردیم
نه اینکه هــمــه رو بلعیده …و آخر بــه روی طرف بالا بیاریم ... . .

جملات زیبا و معنی دار

جملات زیبا و معنی دار

برای جلوگیری از “پس رفت” ؛ “پس بــایــد رفت”
هر “چاله ای” ؛ “چاره ای” بــه من آموخت !
.
.
.
مشکل اینجاست؛
همیشه آدم های تنوع طلب
دست می گذارند رو آدمهای وفادار !
.
.
.
آدمای بزرگ هــمــه چیزشون بزرگه…
حتی اشتباهای کوچیکشون !
.
.
.
ای کاش انسانها همانقدر کــه ازارتفاع میترسیدند ,
کمی هم از پستی هراس داشتند…!
.
.
.
اشیا بــرای استفاده شدن و انسانها بــرای دوست داشتن می باشند
ولی افسوس امروزه از انسانها استفاده می شــود و اشیا دوست داشته می شــونــد !
.
.
.
خودبینی؛ دیدن خود نیست
خودبینی؛ ندیدن دیگران اســت ... . .
.
.
.
ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ؛ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﻘﻂ ﺷﻠﻮﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪﻥ
ﻋﺎﺩﺗﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ... . .
.

.
.
اگر بــه میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر ... . .
.
.
.
قله ای کــه چند بار فتح شــود ؛
بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود !
مواظب دلت باش !…
.
.
.

گاهی لب های خندان بیشتر از
چشم های گریان”درد”می کشند ... . .
.
.
.
“پایِ “معرفت میاد وسط
“دستِ “خیلیا کوتاه میشه ... . .
.
.
.
وقتی حرف راست میزنید
فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند
که تمام زندگیشان بر دروغ استوار اســت ... . .
.
.
.
یادت باشه همیشه خودتو بنداز تابگیرنت …
اگه خودتو بگیری میندازنت !
.
.
.
مرد ترین آدمهایی کــه تو زندگیم دیدم
اونایی بودن کــه بعد اشتباهشون گـفـتـنـد :معذرت میخوام ... . .
.
.
.
عمری را تلف کردم تــا بفهمم فهمیدن هــمــه چیز لازم نیست.
(رنه کوتی)
.
.
.
مزرعه را موریانه خورد
ولی ما بــرای گنجشک ها مترسک ساختیم
؛لعنت بــه ایــن حماقت!
.
.
.
آنهایی کــه در زندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار
نه آنهایی کــه برایت نقش بازی کرده اند ... . .
.
.
.
“زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” ... . .
.
.
.
هیچکس نمیتواند یک شخص را تغییر دهد
اما یک شخص میتواند دلیلی بــرای تغییر یک فرد باشد
.
.
.
مردم می گویند؛ ” آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید.”
اما بــایــد اینگونه باشد؛
” خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید. ”
هیچکس کامل نیست
.
.
.
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آب
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا را ... . .
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه
شـــــایـــد بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد ؛ امــا …
.
.
.
همیشه یادمون باشه کــه نگفته هارو میتونیم بگیم
اما گفته هارو نمیتونیم پــس بگیریم …
.
.
.
خواندن بی اندیشه بیهوده است
و اندیشه بدون خواندن خطرناک ... . .
.
.
.
آدما دو جور زندگی میکنن :
یا غرورشونو زیر پاشون میذارن و بــا انسانها زندگی میکنن
یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و بــا غرورشون زندگی میکنن
.
.
.
اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارید
همین الان انــجـام بدید
گاهی اوقات
“بعد” ؛ میشود ”هرگز” ... . .
.
.
.
نگرش درست نیمی از موفقیت اســت :
یکی میگفت شب فرا رسیده است
در حالیکه دیگری میگفت صبح در راه اســت ... . .
.
.
.
ایستادگی کن تــا روشن بمانی ؛
شمع های افتاده خاموش می شوند
(احمد شاملو)
.
.
.
سخت اســت حرفت را نفهمند و سخت تر ایــن اســت کــه حرفت را اشتباهی بفهمند…
حالا میفهمم کــه خدا چــه زجری میکشد
وقتی ایــن هــمــه آدم حرفش را کــه نفهمیده اند هیچ ؛ اشتباهی هم فهمیده اند
(دکتر علی شریعتی)
.
.
.
بسیاری ترجیح می دهند بدبخت باشند؛ و مردم آن ها را خوشبخت بدانند
تا خوشبخت باشند و مردم آن ها را بدبخت بدانند ... . .
.
.
.
مــرا بــــرای دزدیــدن تـکـه نـانـی بـه زنـدان بـردنـد
و پـانـزده سـال در آنـجـا هـر روز یـک قـرص نـان کـامـل مـجـانـی خـوردم
(ژان وال ژان – بینوایان)
.
.
.
دوست بدار کسی را کــه دوستت دارد حــتـی اگــر غلام درگاهت باشد
دوست مدار کسی را کــه دوستت ندارد حــتـی اگــر سلطان قلبت باشد
.
.
.
کسانی هستند کــه از خودمان می رنجانیم
مثل ساعت هایی کــه صبح؛ دلسوزانه زنگ می زنند
و در میانِ خواب و بیداری؛ بر سرشان می کوبیم
بعد می فهمیم کــه خیلی دیر شده ... . .
.
.
.
همیشه ۲۵ درصد از یک سهم بزرگ
خیلی بهتر از ۱۰۰ درصد از یک سهم کوچکه
( دیالوگ فیلم بیلیارد باز )
.
.
.
گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف
و “نبودن ” بهترین حضور اســت ... . .
.
.
.
بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن
که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت اســت !
.
.
.
خـــــشـم ؛
بـــا دیــــوانــگی آغــــاز مـی شـود و بـــا پــــشـیمـانـی پـایـان مـی پــذیــرد ... . .
.
.
.
هیچ کدام از ما بــا “ای کاش”؛ بــه جایی نرسیده‌ایم ... . .
.
.
.
دانستن جرم کمی نیست
وقتی که…
بدانی و عمل نکنی…
بدانی و بگذری…
بدانی و نادیده بگیری…
بدانی و بشکنی…
.
.
.
شــــیــــر برایِ اثــــباتِ قــــــــدرتش
نیازی بــه جنگیدن بــا هــر شــــغال و کــــفتاری نداره ... . .
.
.
.
وقتے قهرمان جهان شدم
آنگاه فهمیدم کــه بــایــد بیشتر خم شوم
تا مدال قهرمانے را بــه گردنم بیاویزند ... . .
(جهان پهلوان غلامرضا تختی)
.
.
.
عجب حکایتیست دنیا …
دستی کــه داس برمی دارد
همان دستی اســت کــه کاشته بود …
.
.
.
عکس‌های قشنگ؛ دلیل بر زیبایی تو نیست
ساخت دست عکاس است
درونت را زیبا کن کــه مدیون هیچ عکاسی نباشی
“مرحوم خسرو شکیبایی”
.
.
.
سه چیز را بــا احتیاط بردار : قدم ؛ قلم ؛ قسم !
سه چیز را پاک نگه دار : جسم ؛ لباس ؛خیال !
از سه چیز کار بگیر : عقل ؛ همت ؛ صبر !
از سه چیز خود را دور نگهدار: افسوس ؛ فریاد ؛ نفرین !
سه چیز را آلوده نکن : قلب ؛ زبان ؛ چشم !
اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ؛ مرگ و دوست …
.
.
.
حـــکایـت زنـــدگی مـا شـده مــثـل دکــمـه ی پـــیـراهـن
اولــی رو کـه اشــتـبـاه بـــسـتی ؛
تــا آخـــرش اشـــتـبـاه مـــیـری !
بــــدبـخـتـی ایــنـه کـه ؛
زمــانی بـه اشـــتـبـاهـت پـــی می بـری کـه رســیـدی بـه آخــــرش ... . .

جملات زیبا و کوتاه

جملات زیبا و کوتاه

می گویند بــا هــر کس بــایــد مثل خودش رفتار کــرد !

شما گوش نکنید؛ چــون اگــر چنین بود از منش و شخصیت هیچکس ؛چیزى باقى نمی ماند !

هرکس هــر چــه بــه سرت آورد فــقــط خودت باش…

نگذار برخورد نادرست آدمها ؛ اصالت و طبیعت تورا خدشه دار کند.

اگر جواب هــر جفایى ؛ بدى بود کــه داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب می شــد !…

مشکلات امروز را حل کن. آن ها بــرای تو کافی هستند.

مشکلات فردا و پــس فردا را بــه مشکلات امروزت اضافه نکن.

توکل داشته باش.

هر”پرهیزکاری”گذشته ای دارد
وهر”گناه کاری”آینده ای
پس قضاوت نکن….

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛

یکی در آسمان و یکی در قلب…

چرا
اغلب ما بــه فقرا لباس‌ کهنه و غذای مانده می دهیم !
اما بــه ثروتمندان هدایای گران قیمت ؟!

تا کی غم آن خورم کــه دارم یــا نه
وین عمر بــه خوشدلی گذارم یــا نه
پرکن قدح باده کــه معلومم نیست
کاین دم کــه فرو برم برآرم یــا نه

اگرتنهاترین تنهایان شوم بازهم خدا هست
اوجانشین تمام نداشتن ها در زمین است

“روز را خورشید می سازد؛ روزگار را ما” کتابی کــه بــه نظر من هــمــه بــایــد بخوانند.

مسعود لعلی – فهمیه ارژنگی

او امنیتی اســت کــه در پول در جست و جویش هستید.

او همان احساس خوشی اســت کــه اســت کــه در الکل در جست و جویش هستید .

او همان تندرستی اســت کــه در پزشکان در جست و جویش هستید.

او ترانه ای اســت کــه در موسیقی در جست و جویش هستید.

او همان دست افشانی اســت کــه در صحنه ها در جست و جویش هستید.

او همان زیبایی اســت کــه در سفر در جست و جویش هستید.

او حکمتی اســت کــه در کتاب ها در جست و جویش هستید.

او آرامشی اســت کــه در نگرانی در جست و جویش هستید.

او پروردگار است؛ همان کــه در جست و جویش هستید

زندگی شهد گلیست
زنبور زمان میخوردش
آنچه بــه جا میماند؛عسل خاطره هاست….

کسی کــه بهشت را بر زمین نیافته است
آن را در آسمان نــیــز نخواهد یافت
خانۀ خدا نزدیک ماست
و تنها اثاث آن؛ عشق است

امیلی دیکنسون


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات