تست روانشناسی با عکس

پنجشنبه 9 شهريور 1396
1:15
golroz

تست روانشناسی

تست روانشناسی

شخصیت یــا کاراکتر الگوی نسبتاً پایدار و ثابت اندیشه؛ هیجان‌ها ورفتار یک فرد است. بــه عبارت دیگر شخصیت شامل ویژگی‌های نسبتاً بــا ثبات و پایدار اســت کــه صفت نامیده می‌شوند مانند “زودرنج”؛ “مضطرب” و “پر حرف “. حالا قبل از اینکه اطرافیانتان تک تک ویژگی های شخصیتی تان بــه شما بازگو کــنــد خودتان را بــا ایــن تست بسیار جالب بشناسید .

تصور کنید در بیابان خشک و بی پایانی در حال راه رفتن هستید خسته؛گرسنه؛تشنه؛پس از 5 ساعت پیاده روی……ناگهان ساختمان مجلل و بــا شکوهی در جلوی شما ظاهر می‌شود.

1.ساختمانی کــه جلوی شما ظاهر شده اســت چیست؟
الف-یک قصر ب- یک موزه ج-یک هتل د-یک بنای مذهبی (مسجد-کلیسا-……)

2.شما از چــه طریقی وارد ساختمان می‌شوید؟
الف-پنجره ب- در ج- بالکن د- تونل زیر زمینی

وقتی وارد ساختمان شدید آن را بسیار مجلل و باشکوه می یابید……ناگهان صدای در زدن می‌شنوید…در را باز می‌کنید و کسی را می‌بینید کــه واقعاً می‌خواستید بــا او باشید.

3. آن شخص کیست؟

به گشتن ادامه می‌دهید…پلکانی را می‌بینید کــه بــه طبقه بالا می‌رود.

4.مارپیچی اســت یــا مستقیم؟

از پلکان بالا می‌رویم تعداد پله ها را می‌شمارید.

5.چند پله بود؟(هر عددی از یک تــا بی نهایت)

بعد وارد اتاقی می‌شوید……….

6.دلتان می‌خواهد ایــن اتاق چقدر بزرگ باشد؟

الف-به اندازه یک آکواریوم
ب-به اندازه یک اتاق معمولی
ج-به اندازه یک جنگل
د-به اندازه اقیانوس آرام

7.دلتان می‌خواهد رنگ دیوار اتاق چــه باشد؟

الف-قرمز ب-سیاه و سفید ج- ارغوانی د-زرد یــا پرتقالی و-رنگ های رنگین کمان

یک میز جلوی شما ظاهر می‌شود…

8.آیا گرد- مربع- مثلث یــا بدون شکل خاصی است؟

و ظرفی بــا 5 میوه روی آن قرار دارد: گیلاس- سیب- کیوی- طالبی-هندوانه

9.یک میوه را انتخاب کنید…….

میوه ای کــه انتخاب کرده اید شما را بــه یاد ایــن شخص می‌اندازد…

10.نام او را بنویسید.

11.شما میوه را برمی‌دارید و………

الف-بلافاصله آن را می‌خورید.
ب- قسمت کرم خورده را مــی‌ برید و قسمت سالمش را می‌خورید.
ج-آن را می‌برید و داخلش را می‌بینید کــه کرم خورده اســت و….بعد بــه خوردنش ادامه می‌دهید
د-اگر کرم خورده باشد تمامش را دور می‌اندازید

از آن ساختمان خارج می‌شوید و 5 حیوان را می‌بینید.موش- آهو- اسب- دلفین- فیل

12.این حیوانت را بــه ترتیب اولویت کــه برایتان دارند رده بندی کنید..

جواب:

1.نشان دهنده چیزی اســت کــه شما بیشتر از بقیه چیزها دنبال آن هستید.

قصر:ثروت موزه:حرفه و شغل هتل:خانه و عشق

مکان مذهبی:اعتقادات یــا زمینه رشد روحی و روانی شماست

2.نشان دهنده نوع زندگی اســت کــه بــه دنبال آن هستید.

پنجره:زندگی سرشار از رویدادهای پیش بینی نشده و شگفت انگیز

در:زندگی آرام و امن

بالکن:زندگی مسالمت جویانه و عاشقانه

تونل زیر زمینی:زندگی خطرناک ولــی معنی دار پر از تجربه های متفاوت

3.فردی کــه پشت در می‌بینید همان کسی اســت کــه شما در رویارویی بــا مشکلات زندگی می‌توانید کاملاً بــه او اعتماد کنید.

4.پلکان نشانه زندگی عشقی شماست پیچ در پیچ ولــی زیبا – مستقیم معمولی ولــی خسته کننده

5.تعدا پله ها:تعداد تلاشهایی کــه شما امیدوارید بــرای برقراری رابطه تان بــه عمل آورید.

6.اندازه اتاق:میزان ماجراجویی هــر چــه کوچک باشد یعنی شما آدم محافظه کاری هستید

7.رنگ اتاق شخصیت شماست:

قرمز:احساساتی و پر شور سیاه و سفید:منطقی ارغوانی:ماجراجو

زرد و پرتقالی:شادمان و سرحال رنگین کمان:شما در مورد ایــن کــه واقعاً چــه هستید شک دارید

8.شکل میز:زاویه دید شما را نسبت بــه چیزها یــا موقعیت ها نشان می دهد.

مربع:ثابت و منصفانه

گرد:شما می‌خواهید چیزها را از دیدگاه و نقطه نظر بسیاری افراد دیگر ببینید

مثلث:شما می‌خواهید مبتکر و اصلی باشید

بی شکل:شما آدم بی اراده ای هستید و همیشه طفره می‌روید

9.میوه ها نشانگر ایــن هستند کــه شما بــه دنبال چــه نوع دوستانی می گردید میوه های بزرگتر نشانگر ایــن هستند کــه نمود فیزیکی و ظاهری بــرای شما بیشتر اهمیت دارد و میوه های کوچکتر بــه معنی ایــن هستند کــه شخصیت افراد بــرای شما مهم است.

10.این شخص نشانگر نوع دوستانی اســت کــه شما بــه دنبال او هستید.

11.چگونگی خوردن میوه نشانگر ایــن اســت کــه شما چگونه بــا دیگران رفتار می‌کنید.

الف:یعنی شما کینه ای از دیگران بــه دل نمی‌گیرید

ب:یعنی شما فــقــط نکات مثبت دوستانتان را می‌پذیرید و از پذیرفتن نکات منفی آنها سرباز می زنید

ج:خوردن آن علیرغم کرم خوردگی یعنی نقاط قوت و ضعف دیگران را می پذیرید

د:دور انداختن یعنی شما آدم بی رحمی هستید.

12. 5 حیوان:

دلفین:شغل و حرفه فیل:خانواده
اسب:عشق موش:انتظار و احترام

آهو: دوستان شما و چیزهایی کــه بــه آن توجه دارید است.

تست روانشناسی شهوتی

تست روانشناسی شهوتی

با ایــن تست جالب پی بــه شخصیت جنسی تان ببرید و بدانید چــه میزان بــه روابط جنسی اعتیاد و علاقه دارید.

آزمون کوتاه ولــی جامع زیر بــه شما کمک می کــنــد تــا خود را از لحاظ رفتار ها و افکار بسنجید و تشخیص دهید کــه آیا دچار اعتیاد جنسی هستید و بــایــد از متخصص بــرای حل مشکلتان کمک بگیرید یــا اینکه فردی عادی هستید .

به گزارش دکترسلام بــه نقل از سایت خانواده ایرانی ؛ البته تشخیص قطعی بــه عهده متخصصین امر اســت و ایــن آزمون فــقــط سنجش شخصیت.سوالات را بــا دقت بخوانید و پاسخ دهید.

1-آیا مجلات خاص مربوط بــه مسایل جنسی می خرید یــا علاقه مند بــه استفاده از سایت و شبکه های مخصوص ایــن مسایل هستید؟

الف-خیر

ب-گاهی اوقات

ج-معمولا

2-آیا شیفته و گرفتار روابط جنسی هستید؟

الف-خیر

ب-بله

3-آیا خودتان احساس می کنید کــه رفتار جنسی غیر عادی دارید؟

الف-خیر

ب-گاهی اوقات

ج-معمولا

4-آیا همسرتان تــا بــه حال در مورد رفتار جنسی شما شکایت کرده است؟

الف-خیر

ب-گاهی اوقات

ج-معمولا

5-آیا معمولا احساس بدی در مورد رفتار جنسی خود دارید؟

الف-نه اصلا

ب-تا حدودی

ج-خیلی زیاد

6-آیا دیدگاهتان راجع بــه رفتار جنسی تان را از شریک زندگی خود مخفی می کنید؟

الف-خیر

ب-گاهی اوقات

ج-معمولا

7-آیا تاکنون پیش آمده اســت کــه رفتار جنسی شما بــا زندگی خانوادگی تان تداخل کند؟

الف-خیر

ب-بله

8-آیا تاکنون پیش آمده اســت کــه نتوانید رفتار جنسی تان را متوقف کنید حــتـی اگــر بدانید کــه کارتان نابجاست؟

الف-خیر

ب-بله

امتیازات:

در سوالات سه گزینه ای :الف-0 ب-1 ج-2

در سوالات دو گزینه ای:الف-0 ب-2

نتایج:

امتیازات بین0 تــا 4 ابتلا بــه اعتیاد جنسی نامحتمل است.

بین5 تــا 7 احتمال اعتیاد جنسی وجود دارد بهتر اســت بــا متخصص مشورت کنید.

8 و بالاتر ایــن امتیاز می تواند نشان دهنده ابتلا بــه اعتیاد جنسی باشد بــرای تشخیص نهایی و درمان بــه متخصص مراجعه کنید

تست روانشناسی ازدواج

تست روانشناسی ازدواج

در بین ما افرادی وجود دارند کــه مجردند و ترجیح می دهند هــر چــه زودتر تشکیل خانواده بدهند؛ امــا در ایــن بین هستند اشخاصی کــه ترجیح می دهند همچنان مجرد بمانند و یــا دیر تر ازدواج کنند.

باید اشاره داشت در بیشتر افرادی کــه تشکیل خانواده می دهند میل بــه ازدواج احساس می شود؛ یعنی زمانی کــه ایــن احساس در آنها بــه وجود آمد تشکیل خانواده می دهند… حال شاید شما بپرسید؛ ایــن نیاز را چگونه بــایــد در وجود خودمان بشناسیم تــا ازدواج کنیم… آیا اصلاً چنین احساسی در ما بــه وجود می آید یــا نه؟ تست های زیر را پاسخ دهید تــا متوجه شوید کــه در وجودتان چنین میلی دارید یــا خیر؟

۱) آیا زمانی کــه مادر و پدری را بــه همراه فرزند کوچکشان می بینید؛ غبطه می خورید؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۲) آیا زمانی کــه یک زوج جوان را در حال خنده می بینید؛ افسوس می خورید؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۳) آیا همچون گذشته از اوقات تنهایی تان لذت می برید؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۴) زمانی کــه در جمع دوستان متاهل هستید؛به خود می گویید کــه ای کاش من هم متاهل بودم؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۵) آیا شده کــه تــا بــه حال حضور شخصی از جنس مخالف؛ شما را دگرگون کند؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۶) آیا تــا کنون بــه ایــن موضوع فکر کرده اید کــه تنهایی دیگر بس است؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۷) آیا تــا کنون برایتان پیش آمده کــه شادی تان را بخواهید بــه کسی از جنس مخالف؛ انتقال دهید؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۸) آیا شما موسقی های آرام گوش می دهید؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۹) آیا شده زمانی کــه پشت ویترین یک فروشگاه هستید؛ احساستان بــه شما بگوید بــرای کسی هدیه ای بخرید؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۱۰) آیا رنگ زندگی بــرای شما تغییر کرده است؟ امیدواریم کــه حضور شخصی زندگی تان را دگرگون کند.

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۱۱) آیا شده در چند ماه اخیر؛ لبخند فردی؛ امید را در دلتان زنده کــنــد و نگاه شما بــه زندگی تغییر کند؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۱۲) زمانی کــه پدر مادرتان می گویند؛ دیگر زمان ازدواج فرا رسیده است؛ اخم نمی کنید؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۱۳) آیا بــه تازگی در خیالتان مراسم خواستگاری را مرور می کنید؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

۱۴) آیا اخیرا برایتان پیش آمده عاشق کسی شده باشید؛ امــا حجب و حیا اجازه ندهد؛ آن را بــا او در میان بگذارید؟

الف) بله

ب) خیر

ج) گاهی اوقات

● نتیجه:

اگر از ۱۴ پرسش بالا بــه ده گزینه پاسخ بلی داده اید؛ بــه ایــن معنی اســت کــه نیاز بــه ازدواج در وجودتان احساس شده اســت .

اگر بــه ده گزینه پاسخ خیر داده اید؛ بــه ایــن معنی اســت کــه نیاز بــه ازدواج هنوز در وجودتان احساس نشده اســت .

اگر بــه هفت گزینه پاسخ گاهی اوقات داده اید بــه ایــن معنی اســت کــه هنوز سر در گم هستید و نمی دانید کــه بــایــد ازدواج کنید یــا نه؛ همچنان مجرد بمانید.


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات