معما با جواب

پنجشنبه 9 شهريور 1396
1:10
golroz

معما

معما

شکلی داریم کــه می خواهیم تعداد وجه های آن را مشخص کنیم.

آیا می توانید در مدت کمتر از 2 دقیقه بگویید شکل زیر چند وجه (پهلو) دارد؟

شکلی داریم کــه می خواهیم تعداد وجه های آن را مشخص کنیم.

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ معما : چند پهلو !؟

18 وجه

معما بــا جواب

معما بــا جواب

دو دوست بــه نامهای رامین و روزبه در دو روستای مختلف زندگی می کنند. فاصله ایــن دو روستا از هم؛ 36 کیلومتر است. روزی ایــن دو تصمیم می گیرند بــا هم ملاقات کنند. هــر دو سوار دوچرخه هایشان می شــونــد و بــه سمت هم حرکت می کنند. آنها قصد دارند در نیمه راه بــه هم برسند. فرض می کنیم هــر دو دقیقا بــا سرعت یکسان و ثابت 6 کیلومتر بر ساعت بــه سمت دیگری در حرکت است.

رامین؛ یک کبوتر دارد کــه دقیقا همزمان بــا حرکت خودش؛ بــه ســوی روزبه و بــا سرعت ثابت 18 کیلومتر بر ساعت پرواز می کند. کبوتر بــه محض اینکه بــه روزبه می رسد بلافاصله (بدون کاهش در سرعت) بــه سمت رامین باز می گردد و بــه همین ترتیب مرتباً بین ایــن دو؛ پرواز می کند.
آیا می توانید بگویید وقتی رامین و روزبه بــه هم می رسند؛ کبوتر چــه مسافتی را پرواز کرده است؟

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ تست هوش ‘پرواز کبوتر’
رامین و روزبه در میانه راه بــه هم می رسند (کیلومتر 18) پــس 3 ساعت زمان لازم اســت کــه ایــن دو بــه هم برسند. یعنی کبوتر نــیــز در مجموع سه ساعت پرواز کرده (با سرعت 18km/h) پس؛ 18×3=54 کیلومتر پرواز کرده است.

معما و تست هوش

معما و تست هوش

در ایــن معمای جالب بــایــد قصاب رو راهنمایی کنید البته معما بــا جواب می باشد ... روزی یک قصاب بــرای خریدن تعدادی گاو ؛ غاز و مرغ بــه بازار رفت ... قیمت هــر گاو ؛ 15 سکه ؛ قیمت هــر غاز ؛ 1 سکه و قیمت هــر مرغ ؛ یک چهارم سکه بود ... ایــن قصاب صد سکه همراه داشت و می خواست بــا ایــن پول ؛ دقیقا صد حیوان بخرد ... آیا ایــن امکان پذیر اســت ؟ توجه کنید کــه ایــن قصاب از هــر حیوان حداقل یکی لازم دارد

.

.

.

.

.

.

.

.

درسته معما بــا جواب هست ولــی یکم دیگه فکر کن

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معمای جالب قصاب بله ؛ او میتونه سه گاو ؛ 41 غاز و 56 مرغ بخره ... توضیح کامل معمای جالب قصاب : اگه تعداد گاو ها رو x ؛ تعداد غازها رو y و تعداد مرغ ها رو z در نظر بگیریم ؛ اون وقت داریم : x+y+z=100 15x+y+z/4=100 از دو رابطه ی بالا نتیجه می شــود : z=(56/3)x از اون جایی کــه تعداد حیوانات بــایــد یک عدد صحیح ( مثبت و غیر صفر ) باشه ؛ تنها مقداری کــه x میتونه داشته باشد ؛ مضرب های عدد 3 خواهد بود ... مثلا بــرای x=3 خواهیم داشت : z=56 , y=41 کــه همین پاسخ صحیح می باشد .


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات