ضرب المثل کوتاه

پنجشنبه 9 شهريور 1396
1:06
golroz

ضرب المثل

ضرب المثل

1 بــا آل علی هــر کــه در افتاد ؛ ور افتاد .

2 بــا اون زبون خوشت؛ بــا پول زیادت؛ یــا بــا راه نزدیکت !

3 بــا ایــن ریش میخواهی بری تجریش ؟

4 بــا پا راه بری کفش پاره میشه؛ بــا سر کلاه !

5 بــا خوردن سیرشدی بــا لیسیدن نمیشی !

6 باد آورده را باد میبرد !

7 بــا دست پــس میزنه؛ بــا پا پیش میکشه !

8 بادنجان بم آفت ندارد !

9 بارون آمد؛ ترکها بهم رفت !

10 بار کج بــه منزل نمیرسد !

11 بــا رمال شاعر است؛ بــا شاعر رمال؛ بــا هــر دو هیچکدام بــا هرهیچکدام هــر دو !

12 بازی اشکنک داره ؛ سر شکستنک داره !

13 بازی بازی؛ بــا ریش بابا هم بازی !

14 بــا سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره !

15 بــا کدخدا بساز؛ ده را بچاپ !

16 بــا گرگ دنبه میخوره؛ بــا چوپان گریه میکنه !

17 بالابالاها جاش نیست؛ پائین پائین ها راش نـیـسـت !

18 بالاتو دیدیم ؛ پائینتم دیدیم !

19 بــا مردم زمانه سلامی و والسلام .

20 تــا گفته ای غلام توام؛ میفروشنت !

21 بــا نردبان بــه آسمون نمیشه رفت !

22 بــا همین پرو پاچین؛ میخواهی بری چین و ماچین ؟

23 بــایــد گذاشت در کوزه آبش را خورد !

24 بــا یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت !

25 بــا یک گل بهار نمیشه !

26 بــه اشتهای مردم نمیشود نان خورد !

27 بــه بهلول گـفـتـنـد ریش تو بهتره یــا دم سگ ؟ گــفــت اگــر از پل جستم رریش من و گرنه دم سگ !

28 بجای شمع کافوری چراغ نفت میسوزد !

29 بچه سر پیری زنگوله پای تابوته !

30 بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه؛ شوهرم شــد !

31 بخور و بخواب کار منه؛ خدا نگهدار منه !

32 بد بخت اگــر مسجد آدینه بسازد — یــا طاق فرود آید؛ یــا قبله کج آید !

33 بــه درویشه گـفـتـنـد بساطتو جمع کن ؛ دستشو گذاشت در دهنش !

34 بدعای گربه کوره بارون نمیاد !

35 بدهکار رو کــه رو بدی طلبکار میشه !

ضرب المثل فارسی

ضرب المثل فارسی

36 برادران جنگ کنند؛ ابلهان باورکنند !

37 برادر پشت ؛ برادر زاده هم پشت

38 خواهر زاده را بــا زر بخر بــا سنگ بکش!

39 برادری بجا؛ بزغاله یکی هفت صنار !

40 بــرای کسی بمیر کــه برات تب کنه !

41 بــرای هــمــه مادره؛ بــرای ما زن بابا !

42 بــرای یک بی نماز؛ در مسجد و نمی بندند !

43 بــرای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه !

44 بر عکس نهند نام زنگی کافور !

45 بــه روباهه گـفـتـنـد شاهدت کیه ؟ گفت: دمبم !

46 بزبون خوش مار از سوراخ در میاد !

47 بزک نمیر بهار میاد — کنبزه بــا خیار میاد !

48 بز گر از سر چشمه آب میخوره !

49 بــه شتر مرغ گـفـتـنـد بار ببر؛ گــفــت : مرغم؛ گـفـتـنـد : بپر؛ گــفــت : شترم !

50 بعد از چهل سال گدایی؛ شب جمعه را گم کرده !

51 بعد از هفت کره؛ ادعای بکارت !

52 بقاطر گـفـتـنـد بابات کیه ؟ گــفــت : آقادائیم اسبه !

53 بــه کیشی آمدند بــه فیشی رفتند !

54 بــه گربه گـفـتـنـد گهت درمونه؛ خاک پاشید روش !

55 بــه کچله گـفـتـنـد : چرا زلف نمیزاری ؟ گــفــت : من از ایــن قرتی گیریها خوشم نمیاد !

56 بــه کک بنده کــه رقاص خداست !

57 بگو نبین؛ چشممو هم میگذارم؛ بگو نشنو در گوشمو میگیرم؛ امــا اگــر بگی نفهمم؛ نمیتونم !

58 بگیر و ببند بده دست پهلوون !

59 بلبل هفت تــا بچه میزاره؛ شیش تاش سره ؛ یکیش بلبل !

60 بمالت نناز کــه بیک شب بنده؛ بــه حسنت نناز کــه بیک تب بنده !

61 بماه میگه تو در نیا من در میام !

62 بمرغشان کیش نمیشه گــفــت !

63 بمرگ میگیره تــا بــه تب راضی بشه !

64 بوجار لنجونه از هــر طرف باد بیاد؛ بادش میده !

65 بهر کجا کــه روی آسمان همین رنگه !

66 بــه یکی گـفـتـنـد : سرکه هفت ساله داری ؟ گــفــت : دارم و نمیدم؛ گـفـتـنـد : چرا ؟ گــفــت : اگــر میدادم هفت ساله نمیشد !

67 بــه یکی گـفـتـنـد : بابات از گرسنگی مرد ... گــفــت : داشت و نخورد ؟ !

68 بمیر و بدم !

69 بــه گاو و گوسفند کسی کاری نداره !

70 بیله دیگ؛ بیله چغندر !

ضرب المثل ایرانی

ضرب المثل ایرانی


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات