بیوگرافی و تصاویر پوریا پورسرخ

دوشنبه 6 شهريور 1396
22:30
golroz

پوریا پورسرخ

پوریا پورسرخ

پوریا پورسرخ (زاده ۴ تیر ۱۳۵۶) بازیگر ایرانی سینما و مجموعه‌های تلویزیونی است. پوریا پورسرخ قبل از بازیگری؛ در نشریات مختلف هنری و اجتماعی بــه عــنــوان خبرنگار مشغول بــه کار بوده. نخستین فعالیت بازیگری پوریا پورسرخ در مجموعه صاحبدلان بود.

بیوگرافی پوریا پورسرخ

بیوگرافی پوریا پورسرخ

پوریا پورسرخ متولد ساعت 4 صبح روز چهارم تیرماه 1356 است. پوریا در محله جردن تهران متولد شده و بزرگ شده همانجاست و فرزند اول خانواده است. پوریا پورسرخ دو خواهر و یک برادر کوچکتر از خود دارد. مادرش معلم زبان اســت و پدرش بازنشسته شرکت نفت می باشد. پوریا پورسرخ مجرد است. بسیار بــه کانون گرم خانواده اش می بالد و بــه خوبی از خانواده اش یاد می کند. در خانواده پوریا پورسرخ هــمــه دارای تحصیلات عالیه هستند.

دوران کودکی

پوریا پور سرخ در کودکی بسیار شروشیطان بوده. البته بــا هــمــه ایــن تفاسیر درسهایش عالی بوده. از بس کــه درسهایش خوب بود بــه سادگی وارد دانشگاه شد. پوریا پورسرخ بر خلاف عقیده والدینش رشته تحصیلی اش را خودش انتخاب کرد. علاقه زیاد پوریا پورسرخ نسبت بــه رشته تحصیلی اش انقدر بود کــه بعد از گذراندن چند ترم وارد بازار کار شد. حــتـی بعد ازاخذ مدرک کارشناسی ارشد مدتی را بــرای کار بــه خارج از کشور رفت و همزمان بــه تحصیل هم ادامه داد. از انجا کــه پدر پوریا پورسرخ در شرکت نفت بوده دوران دبستان را در شهرهای مختلف بــه خصوص شهرهای جنوبی بوده است. پوریا پورسرخ دوران راهنمایی را در مدرسه شهید باهنر تهران و دوران دبیرستان را در مدرسه رازی گذرانده است. پوریا پورسرخ دوران لیسانسش را در رشته اصلاح نباتات دانشگاه شیراز کــه در اخرین سال تحصیلی رتبه سوم را بــه دست اورده است. پوریا پورسرخ دوران فوق لیسانس را در تهران و رشته فیزیولوژی گیاهی گذراند کــه باز هم بــا رتبه سوم؛ فارغ التحصیل شد.

کیس مناسب بــرای ازدواج

پوریا پورسرخ هنوز هم مجرد اســت و بــه همراه خانواده اش در جردن زندگی می کند. پوریا پورسرخ هنوز بــرای ازدواج تصمیمی نگرفته؛ علت اصلی ایــن تصمیم را هم شرایط فعلی مدشده در بین جوانان اعلام می کند. بــه نظر پوریا پور سرخ در دوره ای کــه مد شده اتومبیل شما چیست؟ منزلتان کجاست؟ کجا مسافرت می روید و ایــن سوالها بین دختر و پسرها مد شده ادم بــه اسودگی نمی تواند کیس مناسب خود را پیدا کند. پوریا پورسرخ می گوید:به محض ایــن کــه کیس مناسبم را پیدا کنم و از هــمــه جهات ببینم کــه بــا هم هماهنگی و تفاهم داریم مطمین باشید کــه معطل نخواهم کرد. بــه نظر پوریا پورسرخ کــه در محله جردن تهران می نشیند اصلا مرزبندی های شمال شهرو پایین شهر بی معنی است.

در کارش پشتکار زیادی دارد

پوریا پور سرخ قبل از ان کــه در سریال وفا بازی کند؛ همزمان بــا ورودش بــه مقطع دکترا پیشنهاد بازی در سریال تلویزیونی فرار بزرگ را پذیرفت و بــا ایــن کار وارد حرفه بازیگری شد. پوریا پورسرخ بــه خاطر ایــن کــه هم درس می خواند و هم کارش را کــه بــه رشته تحصیلی اش مربوط بوده را انــجـام می داد و ازسوی دیگر وارد عرصه بازیگری شده بود شبانه روز وقت گذاشت تــا بتواند بــه خوبی از عهده کارهایش براید. بــه قول خودش حــتـی در 24 ساعت وقت کم می اورد امــا پشتکار پوریا پورسرخ واقعا عالی و مثال زدنی بود.

بزرگترین شانس زندگی

پوریا پورسرخ در اواخر سال1384 پیشنهاد بازی در سریال وفا را بــه سفارش اقای لطیفی پذیرفت. شخصیت ژوبین پناهی انقدر بــرای او جذاب بود کــه نتواند نه بگوید. بــه نظر پوریا پور سرخ سپردن نقش ژوبین بــه او یکی از شانس های بزرگ زندگی اش بود. بــه خاطر بازی در سریال وفا چندین ماه درگیر ایــن پروژه بود. حــتـی پوریا پورسرخ دو ماه را در لبنان سپری کرد. بــا پخش سریال وفا زندگی پوریا پورسرخ وارد مرحله تازه ای شد. خیلی زود عکسها و پوسترهای پوریا پورسرخ در هــمــه جا پخش شد. اسم او یک شبه بر سر زبانها افتاد و بــه اوج رسید. البته ایــن اتفاق فرخنده باعث شــد تمام فعالیت های قبل از عید پوریا پورسرخ مثل تحصیل و کارش مختل شود. البته بــایــد گــفــت هــر کــه طاووس خواهد جور هندوستان کشد.

فقط مهندسی کشاورزی

پوریا پورسرخ شاگرد بسیار درسخوان و زرنگی بوده در سال 1374 یک بار در کنکور تجربی شرکت کرده و قبول شــد امــا حرف و حدیث ها تازه شروع شد. بــا ایــن کــه پوریا فوق العاده درسخوان بوده خیلی ها شرکت در کنکور تجربی او را بــه خاطر ضعف در درس های ریاضی و فیزیک می دانستند. پوریا پورسرخ بــه اصرار خانواده و بــه خاطر ثابت کردن ادعاهای دروغ اطرافیان در کنکور ریاضی هم شرکت کــرد و در رشته مهندسی عمران هم قبول شد. پوریا پورسرخ حــتـی در کنکور پزشکی دوبار شرکت کــرد و بــرای اثبات شایستگی هایش بــا امتیاز بالاتر از رشته تحصیلی اش قبول شد. بــا وجود مخالفت خانواده بــا رشته تحصیلی اش توانست انها را مجاب کــنــد کــه بــا ادامه رشته تحصیلی مورد علاقه اش موافقت کنند. پدر و مادر پوریا پورسرخ بــه شدت مخالف ادامه تحصیل او در رشته مهندسی کشاورزی بودند.

یکی از بی انضباط ترین شاگردان مدرسه بوده

با وجود درسخوان بودن پوریا پور سرخ بــه هیچ عــنــوان بچه ارام و سربه زیری نبوده تــا انجا کــه عالم و ادم را از دست خود عاصی کرده بود امــا درسخوان بودن پوریا پورسرخ مانع از برخورد اولیای مدرسه بــا او می شد. بــه جز جغرافیا انضباط هــمــه درسهایش در حد عالی بود. پوریا پورسرخ در تمام دوران تحصیلش از جغرافیا گریزان بود بــه حدی کــه یک بار مجبور شــد بــا تک ماده قبول شود. بــا وجود ان کــه همیشه در درسهایی مثل فیزیک و ریاضی و شیمی و مثلثات و هندسه 20 می گرفت در دوران دبیرستان رشته تجربی را انتخاب کرد.پوریا پورسرخ در تمام دوران تحصیلی اش از شاگردان ممتاز بــه شمار می رفت و کمترین نمره های کارنامه اش همان نمره های انضباط بوده کــه بــا ارفاق اولیا مدرسه و بــه خاطر کم نشدن معدلش 17 و 18 می شده است.

برای رسیدن بــه خواسته هایش شبانه روز تلاش میکرد

با وجود همزمانی تحصیل و کار و بازیگری پوریا پورسرخ هرگز شانه خالی نکرد. حــتـی بــه خاطر ادامه تحصیل دو سال را خارج از کشور و بــا شرایط مدرن امروزی گذراند. در سال 1382 بــه تهران بازگشت بــا وجود کار و تحصیل و موفقیت در مقطع کارشناسی ارشد و پرداختن بــه شغل بازیگری و فشار کار و تحصیل مردانه ایستاد وبا پشتکار شخصی اش زیر فشار درس و هنر مقاومت کــرد و توانست از عهده هــمــه موارد بــه خوبی براید. پوریا پورسرخ هیچ وقت حاضر نشد یکی از کار و هنر و تحصیل را کنار بگذارد و بــه خاطر موفقیت در هــمــه موارد شبانه روز وقت گذاشت.

قطار شایعه

پس از مطرح شدن پوریا پور سرخ در جامعه هنری شایعات فراوانی از ســوی افراد و نشریات مختلف بــه دنبال او راه افتاده است. پوریا پورسرخ همواره بــا خونسردی و متانت خاصی بــا ایــن شایعات برخورد کــرد و توانست دهان هــمــه منتقدان و شایعه سازان را ببندد. پوریا پورسرخ معتقد اســت کــه بــه دنبال هــر کسی کــه کمی بــه چشم می اید و مطرح می شــود شایعه هست و خواهد بود خواه و ناخواه مردم بــه ایــن شایعات دامن می زنند. ایــن موضوع هم بــه نحوه برخورد کسی کــه شایعه در مورد او ساخته شده بر می گردد؛ البته من کاری بــا حواشی ندارم امــا هــر وقت بــه مطلب یــا تیتری برمیخورم کــه خیلی غلو کرده حتما بــا ان نشریه تماس می گیرم و بــا سردبیرش صحبت می کنم. امــا باور کنید اصلا اهل شکایت نیستم مطمئنا اکثر نشریات ایــن شایعات را بــرای فروش بیشتر تیتر یک می کنند.

خداحافظی بــا سینما

از دید پوریا پور سرخ سینما و تلویزیون واقعا بی رحم است. خیلی ها مدتی جزو سوپراستارهای سینما بوده اند و بار سینما را بــه دوش کشیده اند امــا حالا بــا بی مهری مواجه شدند و خدا می داند اخروعاقبت من چــه خواهد شــد امــا من هرلحظه خودم را بــرای خداحافظی بــا سینما و تلویزیون اماده کرده ام و همیشه و هرلحظه کــه بخواهم می توانم ایــن کار را بکنم. من بــه ایــن حرفه بــه عــنــوان یک شغل درامد زا نگاه نمی کنم و دلبستگی ام بــه خاطر علاقه بــه هنر اســت نه چیز دیگر. امــا بــه هــر حال من بــرای بهتر شدن کارم در هــر زمان تلاش لازم را انــجـام می دهم.

دوستان صمیمی

از دوستان صمیمی پوریا پور سرخ کــه نقش بــه سزایی در زندگی اش ایفا کرده غلامحسین لطیفی اســت کــه در سریال فرار بزرگ و بــه پیشنهاد او ایفاگر نقش فرهاد بود کــه ایــن اشنایی در سریالهای وفا و صاحبدلان انجامید. ایــن دوستی انقدر پیش رفته کــه حــتـی پوریا پورسرخ در رابطه بــا مسائل خصوصی زندگی اش پیش از خانواده اش بــا اقای لطیفی مشورت می کند.

بهترین های دنیای فوتبال

اسطوره پوریا پورسرخ در میان فوتبالیست های تاریخ ایران «ناصر حجازی» اســت کــه از نظر پوریا پورسرخ «زمین تــا اسمان» بــا بقیه فرق دارد و بی رقیب در صدر لیست محبوب ترین و بهترین های تاریخ فوتبال ایران ایستاده است.

«علی پروین»هم بــه خاطر خدماتی کــه بــه عــنــوان بازیکن؛ کاپیتان و مربی بــه فوتبال ایران کرده مورد احترام شدید پوریا پورسرخ اســت و بین بازیکنانی کــه در حال حاضر شاغل هستند و هنوز بازنشسته نشده اند نــیــز «علی دایی»را یک سروگردن بالاتر از بقیه می داند. بــه عقیده پوریا پورسرخ دایی سمبل و شناسنامه فوتبال ایران در دنیاست و شایستگی و لیاقت جایگاهی کــه در ان ایستاده را بــه خوبی داراست. بــه جز دایی,رضا عنایتی,محمد نوازی و حامد کاویانپور را هم دوست دارد و از سبک بازی و افتخاراتی کــه بــرای ایران و باشگاهشان افریده اند خوشش می اید.

پوریا پورسرخ بر خلاف بعضی از بازیگران کــه بــه خاطر مطرح ماندن در روزنامه ها هــر روز بــا یک بازیکن عکس روی جلد می گیرند و سر تمرین ایــن تیم و ان تیم می روند تــا خبر حضورشان در جراید درج شود؛ فــقــط بــا رضا عنایتی رفیق اســت و او را بــه خاطر اخلاق رفتارش در خارج از زمین فوتبال بــه عــنــوان دوست قبول دارد. البته پوریا پورسرخ؛ عنایتی را بهترین مهاجم حال حاضر در ایران هم می داند و رکورددار گلزنی تاریخ لیگ را یکی از پنج مهاجم برتر تاریخ فوتبال ایران می شناسد.

سریال های تلویزیونی

فرار بزرگ ۱۳۸۳
وفا ۱۳۸۵
صاحبدلان ۱۳۸۵
شکرانه
۱۳۸۶
روز حسرت ۱۳۸۷
رستگاران ۱۳۸۸
پایتخت ۱ ۱۳۸۹
مسیر انحرافی ۱۳۹۰
سقوط آزاد ۱۳۹۰
دختران حوا ۱۳۹۱
مرد نقره‌ای ۱۳۹۱
ماتادور ۱۳۹۱
کیمیا ۱۳۹۴

فیلم های سینمایی

جنایات و جنحه ۱۳۸۴
مهمان ۱۳۸۵
مصائب دوشیزه ۱۳۸۵
پسران آجری ۱۳۸۵
روز سوم ۱۳۸۵
عیار ۱۴ ۱۳۸۷
حرکت اول ۱۳۸۷
دل خون ۱۳۸۷
خاطره ۱۳۸۷
آناهیتا ۱۳۸۷
به دنبال خوشبختی ۱۳۸۸
شیر و عسل ۱۳۸۸
چراغ قرمز ۱۳۸۸
ناسپاس ۱۳۸۸
روز رستاخیز ۱۳۸۹
هــر چی خدا بخواد ۱۳۸۹
گلوگاه شیطان ۱۳۸۹
آخرین سرقت ۱۳۸۹
آقای الف ۱۳۹۱
قرار بعدی همان‌جا ۱۳۹۲

عکس پوریا پورسرخ

عکس پوریا پورسرخ


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات