زندگی نامه اندی

سه شنبه 7 شهريور 1396
21:17
golroz

اندی

اندی

اندی در روز 21 آوریل یــا اول اردیبهشت در مجیدیه تهران بــه دنیا آمد.پسری ارمنی در خانواده ای دوست داشتنی.خانواه ای بــا 3 خواهر و 4 برادر.نام اصلی اندی؛ آندرانیک مددیان بود از همان بچگی نبوغ موسیقی در ایــن کودک بازیگوش و شیطون معلوم بود روزها گذشت و اندی در خانواده ای علاقه مند بــه موسیقی رشد کــرد و بزرگ شد. مانند پدر علاقمند بــه موسیقی بودو بــرای خودش رویای زیبایی ساخته بود و بالاخره هم بــه آرزویش رسید.

بیوگرافی اندی

بیوگرافی اندی

اندی اولین گیتارش را در 14 سالگی بــا چوب ساخت.به گفته خودش صداهای عجیب و غریب از آن در می آمد.پسر خاله های او یک گروه موسیقی تشکیل داده بودند.و از andy هم دعوت کرده بودند بــا آنها همکاری کنند. اندی در آن گروه شروع بــه گیتارزدن کرد.در بعضی وقتها هم قطعاتی بــه زبان انگلیسی اجرا میکرد.آنقدر در کارش پیشرفت کرده بود کــه قطعاتی را در محضر شاه اجرا کــرد روزها گذشت و andy تصمیم گرفت بــرای ادامه تحصیل بــه آمریکا برود.و واردکالج موسیقی شد؛رشته ای کــه آرزویش را داشت.اندی کم کم کارش را شروع کــرد و اولین جایی کــه کارش را شروع کــرد تهران لس آنجلس بود.

از فردی کــه در زندگی andy تآثیر زیادی گذاشت و در حقیقت راه را بــرای اندی باز کــرد ودستش را گرفت میتوان شهرام شب پره را نا مبرد.او استعداد آندرانیک (andy) را دیده بود از اندی دعوت کرده بود بــه عــنــوان صدای دوم بــرای او بخواند.به گفته خود او دوران دانشگاه سخت ترین دوران زندگیش بود.تا حدی کــه فــقــط بــرای یک وعده غذا پول داشت.ولی هــر چــه بود گذشت او هــمــه چیز را تحمل کرد.

روزی بــه او گـفـتـنـد یک خواننده ای هست کــه سبکش بــه کار تو خیلی می خورد. می توانید یک گروه موسیقی خوب دو نفره تشکیل دهید.او کوروس بودکه بعدها بــا هم بهترین گروه دو نفره را تشکیل دادند.به کوروس هم همین را گفته بودند.و دست روزگار ایــن دو را بــا هم آشنا کــرد و یکی از پر طرفدارترین وجنجالی ترین گروه موسیقی دو نفره را تشکیل دادند.اولین آلبومی کــه از andy و کوروس بــه جا مانده خواستگاری بود.با شعری زیبا و قوی از ژاکلین ویگن بــه نام خواستگاری.که نام آلبوم را هم بــه نام همان شعر گذاشتند.این اولین کار آنها بــا ژاکلین بودکه بــا استقبالی بی نظیر روبه رو شد.

در یکی از کنسرت های آنها دختری بود کــه آندرانیک را خیلی دوست داشت و شب کنسرت او را اندی صدا زدکه ایــن شــد دیگر هــمــه او را بــا نام andy صدا میزدند دومین آلبوم آنها پرواز بود.و باز هم بــا شعرهای زیبای ژاکلین آهنگ چی میشد ,تپلی,ما هــمــه ایرانی هستیم بــه قدری گل کــرد کــه روز بــه روز بر محبوبیت آن اندی و کوروس افزود.آهنگ ما هــمــه ایرانی هستیم هنوز کــه هنوز در اکثر کنسرتها اجرا میشود.در ایــن آلبوم andy و کوروس بــا فردی آشنا شدند کــه در زندگی هنری آن دو و بــه خصوص اندی تآثیر فراوانی گذاشت. او علیرضا امیر قاسمی بود.و بــه قول خود اندی: علی گوش سوم من هست.و مانند یک برادرهمراه andy بود.و او را در انتخاب آهنگ کمک می کرد.ویدئوی زیبای چی میشد هنوز هم در خاطره ها هست.به دنبال موفقیت آلبوم پرواز و سروصدای ایــن دو خواننده تازه نفس محبوبیت andy و کوروس بیش از پیش شد.وآنها کنسرتی بــرای طرفداران اجرا کردند.تمام بلیطها فروخته شده بود.عده فراوانی پشت درهای بسته مانده بودند.هفته بعداز آن کنسرت andy و کوروس بــرای بچه ها و تمام کسانی کــه برنامه را ندیده بودند کنسرت مجانی اجرا کردند.و بــا مردم سرود ما هــمــه ایرانی هستیم سر دادند. بعد از اجرای موفقیت آمیز کنسرت آن دو آلبوم سوم خود را بــه بازار عرضه کردند.بلا.که جهشی فوق العاده در کار andy و کوروس بود.با ,بلا ,تو,نگاه,که آهنگ انگلیسی ایــن آلبوم در متن یک فیلم هالیوودی قرار دادند.با آن مدل زیبای آهنگ بلا.موفقیت آن دو هــر روز بیشتر از روز پیش بود.وکنسرتها بــا استقبال زیادی مواجه می شــد در اینجا بهتر اســت داستانی برایتان از حضور اندی و کوروس در بین مردم تعریف کنم.

یکی از طرفداران ایــن دو دختری حدوداْ 14 ساله بود.که بیماری سرطان داشت.و در بیمارستان بــه انتظار مرگ نشسته بود.وقتی andy و کوروس ایــن ماجرا را شنیدند همراه یک هدیه بــه ملاقات آن دختر رفتند. بــه گفته خود آن دختر آن روز انقدر اندی و کوروس بــه من امید بــه آینده را دادند و اینکه بــایــد خوب شوم و بــه کنسرت آن دو بروم کــه من تــا حدودی روحیه خودم را بــه دست آوردم.و چــون سرطان عمیقآ در وجود او ریشه نکرده بود آن دختر سلامتی خود را بــه دست آورد.و جالب ایــن کــه آن دختر در حال حاضر فارغ التحصیل رشته پزشکی هست و andy در جشن او هم شرکت کــرد و در تمام ایــن سالها از زندگی ایــن دختر خبر داشته و بــا هم در ارتباط بودند.

بعد از آلبوم بلا andy و کوروس احساس کردندکه دوست دارند هــر کدام جدا بــه فعالیت هنری خود ادامه بدهند.و قرار شــد آخرین آلبوم دو نفره خود را بــه بازار عرضه کنند.آلبومی بــه نام خداحافظ.

آخرین آلبوم بــا نام و همکاری اندی و کوروس.در ایــن آلبوم بــا شاعری آشنا شدند کــه باز هم در زندگی هنری andy و کوروس و مخصوصآ اندی تآثیر بــه سزایی گذاشت.پاکسما زکی پور.این شاعر استثنایی و جوان بــا آن شعرهای زیبا وقوی در محبوبیت andy صددرصد تآثیر بــه سزا گذاشته است.این شاعر هنوز کــه هنوز بــا andy همکاری می کــنــد وجزو دوستان صمیمی andy هست.پاکسیما شروع کار هنری خود را بــا اندی آغازکرد ؛آلبوم خداحافظ بــا آهنگهای دخترآتیشپاره ,آمنه,یاسمن,عشق مسموم,بازهم جزو پر فروش ترین آلبومها شد.

بعد از فروش ایــن آلبوم و اجرای کنسرتها andy و کوروس اعلام کــردنــد کــه میخواهند رسمآ از هم جدا شوند.در آن زمان از هــر کسی پرسیدند چــه کوچک و چــه بزرگ کــه نظر شما راجع بــه جدایی ایــن دو چیست:همه میگفتند :ما بــه ایــن دو بــا هم عادت کردیم.حیف اســت کــه از هم جدا شوند.شایعاتی هم ورد زبانها افتاد.ولی اندی وکوروس در تلویزیون آمدند و اعلام کــردنــد کــه هیچ مشکلی بــا هم ندارندو فــقــط از نظر کاری بــا هم اختلاف عقیده دارند.در نهایت andy و کوروس ایــن گروه محبوب و جنجالی از هم جدا شدند.و دوره 8 ساله کاری آنها بــه پایان رسید.

بعد از جدایی هــر کدام جدا بــه فعالیت خود ادامه دادند بــه جرات میتوان گفت: andy گوی سبقت را از کوروس ربود.کوروس چند ماه بعد ازدواج کــرد ولــی اندی تمام زندگیش را روی کار هنری خود گذاشت.بعد از جدایی آنها andy اولین آلبوم خود را بعد از جدایی از طرف شرکت کلتکس وارد بازار کرد.

در کنار اندی علیرضا امیر قاسمی هم بــرای او ویدئو های زیبا می ساخت بعد از ایــن آلبوم andy آلبوم تنهایی را از شرکت کلتکس بــه بازار ارائه داد.شعرها از پاکسیمای نازنین ویدئو از کوجی زادوری و امیر قاسمی ,ضبط از فرخ آهی ,گروه اندی باز هم او را یاری میدهند.آهنگ زیبای تنهایی,چشمای ناز ,جاده های احساس,ناز ناز ,خوشگل محلمون, بــه قدری ایــن آهنگها گل کــرد کــه ورد زبان هــمــه شده بود.

در آلبوم تنهایی andy یک آهنگ را بازسازی کــرد کــه آن را بــرای مادرش ساخته بود.زمانی کــه مادرش ایران بوده و اندی امریکا مادرش دچارعارضه مغزی میشود و andy در آن حال شعر ایــن آهنگ را مینویسدو آن را در بدترین شرایط اجرا میکند.خوشختانه حال مادرش خوب میشود وبعدها مادرش عازم امریکا میشود وتمام کارهای اندی را دنبال میکند.تمام مصاحبه ها را زنده نگاه میکند.andy هفته ای 2 بار بــایــد بــا مادرش غذا بخورد.او پسر خانواده است. بعداز آلبوم تنهایی اندی آلبوم سر سپرده را بــه مردم عرضه کرد.آلبومی عاشقانه از کمپانی ترانه.شعرها طبق معمول از پاکسیمای نازنین و آهنگها از andy,منوچهر چشم آذر.توحید.در ایــن آلبوم اندی از شاعرهای جوان هم استفاده کرد.گل ایــن آلبوم همان آهنگ معروف سرسپرده است.که پاکسیما شعر آن را گــفــت و andy یک نصفه روز آهنگ آن را ساخت.

و بــه گفته خودش ایــن آهنگ یک هدیه از طرف خدا بــرای او بود.آهنگ تولد بــه ایــن شکل ساخته شده بود کــه پاکسیما روی جلد کادوی تولد اندی شعر تولد را نوشت و چــون andy خوشش آمد روی آن آهنگ گذاشت آهنگ من و تو بــه قدری گل کــرد کــه andy مجبور شــد درسالن زیبای پلس لس آنجلس کنسرت بزرگی اجرا کند.که از چند روز قبل تمام بلیطها فروخته شده بود.در ایــن کنسرت تمام چهره های هنری حضور داشتند.

وارطان آواناسیان مدیر شرکت ترانه,کوجی زادوری,و اکثرخبرنگارها حضور داشتند و موفقیت اندی را تبریک گفتند.کوجی و امیر قاسمی ویدئو های ایــن آلبوم را تهیه کردند.

بعد از آلبوم سرسپرده نوبت آلبوم بعدی andy رسید.جاده ابریشم.آلبومی عاشقانه تر از آلبوم قبلی.اندی خود راجع بــه ایــن آلبوم حرفهای زیادی زده.آهنگها از خود andy بــا همکاری حسن شماعی زاده,منوچهر چشم آذر,توحید,فریبرز حاج نبی.و شعرها اکثرا از پاکسیما.آهنگ شب من بــه گفته خود اندی در بدترین شرایط روحی او اجرا شد.

آهنگ فوق الاده توکه رفتی بــه قدری سرو صدا کــرد کــه هــمــه آن را تکرار می کردند.آهنگ انگلیسی ایــن آلبوم را شینی شعرش را گــفــت و andy آهنگ آن را ساخت.اندی یک آهنگ ارمنی هم در ایــن آلبوم دارد.andy در زمان ساخت ایــن آلبوم بــه ارمنستان سفر کــرد بــه همین دلیل اسم آن را جاده ابریشم گذاشت.

اندی بــرای سومین بار برنده جایزه بهترین خواننده ارامنه شد.استینگ منیجر گروه پلیس هم فعالیت خود را بــا andy آغاز کرد.اندی بــا مهارت خاصی بــه زبان انگلیسی موسیقی ایران را بــه امریکاییها معرفی کــرد بــه طوری کــه فوق الا ده andy رو دوست دارند.اندی تبدیل بــه یک خواننده بین المللی شد.

آلبوم آخر andy خلوت من نام گرفت. اندی در مصاحبه ای اعلام کرد: من دوست دارم مردم بدانند درخلوت من چــه میگذرد.این آلبوم هم جزو عاشقانه ترین آلبومهای andy قرارگرفت.

اندی در ایــن آلبوم نشان دادهنوز هم شور عشق در او هست.آهنگ چــه خوشگل شدی بــه قدری بین مردم طرفدار پیدا کردکه احتیاجی بــه توضیح نیست.آهنگ التهاب,از یاد من نرفته,4 نوع میکس آهنگ ریحان,آهنگ تغییر داده شده تپلی بــه زبان ارمنی بــه نام مارال,آهنگ تغییر داده شده یالا بــه زبان اسپانیولی بــه نام بایلا,ودر نهایت آهنگی متفاوت بــا سبک کار اندی بــه نام برو.

او هنوز هم عاشق است.او بار دیگر کنسرت دیگری بــا امید در پارک ارواین اجرا کــرد کــه آن هم بــا استقبال بی نظیر مردم روبه رو شد.

اندی همیشه بــرای جوانها نصیحتی داشته:دوری از موادمخدر,احترام بــه بزرگترها,درس خواندن,وفاداری و دوست داشتن همدیگر.

ازدواج اندی

ساعت یازده و یازده دقیقه ی روز یازدهم ماه یازدهم سال دوهزار و یازده؛ اندی ستاره ی ایرانی-ارمنی و دوست دختر آمریکایی اش شینی بعد از هفده سال آشنایی؛ عقد ازدواج بستند. جشن عروسی اندی و شینی کــه بــرای سه شب پیاپی برنامه ریزی شده بود پــس از مراسم عقد اداری آغاز شد.

در جشن شب دوم؛ شنبه بیست و یکم آبان؛ اندی و شینی پیوندشان را بــا حضور نزدیک ۵۰۰ مهمان در تالاری در هالیوود کالیفرنیا جشن گرفتند. مهمانان ایــن شب از خوانندگان و هنرمندان و اصحاب رسانهها و چهرههای آشنای جامعهی ایرانیان آمریکا بودند. پیش از جشن؛ اندی و شینی بــرای مراسم عقد مسیحی در کلیسای ارمنی یوحنای قدیس حاضر شدند.

عکس اندی

عکس اندی

اندی و همسرش

اندی و همسرش


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

زندگینامه گوگوش

سه شنبه 7 شهريور 1396
21:16
golroz

گوگوش

گوگوش

فائقهٔ آتشین بــا نام هنری گوگوش (زادهٔ ۱۳۲۹ خورشیدی در تهران) خواننده و هنرپیشهٔ مشهور ایرانی است. گوگوش از محبوب‌ترین خوانندگان تاریخ موسیقی ایران بــه شمار رفته و در سایر کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه نــیــز دوستداران بسیاری دارد.

نام اصلی: فائقه آتشین

لقب: گوگوش
زمینه فعالیت: خوانندگی؛ سینما
تولد: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۹
تهران؛ ایران
والدین: صابر آتشین؛ نسرین
محل زندگی: تهران؛ لس آنجلس
ملیت: ایرانی
پیشه: خواننده؛ بازیگر
سال‌های فعالیت: ۱۳۳۸–۱۳۵۷
۱۳۷۹-اکنون
همسر(ها): محمود قربانی (۱۳۴۶–۱۳۵۱)
بهروز وثوقی (۱۳۵۴–۱۳۵۵)
همایون مصداقی(۱۳۵۶–۱۳۶۸)
مسعود کیمیایی (۱۳۷۶–۱۳۸۲)
فرزندان: کامبیز

بیوگرافی گوگوش

بیوگرافی گوگوش

فائقه آتشین ملقب بــه گوگوش در ۱۸ بهمن ۱۳۲۹ در خیابان سرچشمه تهران از پدر و مادر آذربایجانی کــه از مهاجران آذربایجان شوروی سابق بودند متولد شد.

در سن دو سالگی پدر و مادر گوگوش از هم جدا شدند. گوگوش یک برادر تنی کوچکتر داشت کــه در سن ۲۴ سالگی براثر رماتیسم قلبی درگذشت و سه برادر ناتنی ازپدرش و یک برادر و یک خواهر ناتنی از مادرش کــه بعد از جدایی بــا یک مر دکلیمی ازدواج کرده بود دارد. در همسایگی آنها یک خانواده ارمنی زندگی می کــردنــد کــه او را از کودکی بــا نام گوگوش صدا می زدند؛ بــا اینکه گوگوش اسم مردانه ارمنی اســت امــا ایــن اسم بــرای همیشه ماندگار شــد و بعدها کــه او کار هنری را شروع کــرد همین اسم را روی خودش گذاشت.

پدر گوگوش صابرآتشین درکار نمایش بود و در آن سالها در سقاخانه ها برنامه اجرا می کــرد در سالهای کودکی؛ گو گوش همراه پدرش بــه محل کار او می رفت وتا سه سالگی همکار پدرش در عملیات آکروباتیک روی صحنه بود. در سه سالگی شیرین زبانی و استعداد زیادی از خودش نشان داد کــه چگونه می تواند کارآوازه خوانان و رقصندگان حرفه ای را تقلید کــنــد وکم کم در برنامه های پدرش نقش اصلی را پیدا کــرد و دو برابر پدرش دستمزد می گرفت.

گوگوش در سن ۸ سالگی کارخوانندگی را در برنامه های « صبح جمعه رادیو ایران » شروع کــرد پــس از آن در سنین نوجوانی شروع بــه اجرای برنامه درکاباره های بزرگ تهران کرد. اولین کاری کــه بــه طور مستقل اجرا کــرد ترانه« قصه وفا» ساخته« پرویزمقصدی » بود.

دراوخر دهه پنجاه همراه باگسترش استفاده از تلویزیون و برنامه های موسیقی و رقص ؛ فضای جدیدی بــرای هنرنمایی های گو گوش بوجودآمد و او از ایــن طریق توانست بــه مشهورترین خواننده آن دوران تبدیل شود. دامنه شهرت گوگوش و محبوبیت او خیلی سریع از مرزهای ایران گذشت و درکشورهای پارسی زبان دیگر مثل افغانستان و تاجیکستان محبوبیت زیادی پیدا کرد.

برای خیلی از مردم و علاقمندان در ایــن کشورها گوگوش یکی از برجسته ترین سمبل های هنرایرانی و هنرمندی بودکه راه را بــرای شناسایی دیگران بازکرد. در دوران پربار امــا کوتاه فعالیت های حرفه ای گوگوش درعرصه موسیقی پاپ در ایران او بــا ترانه سرایان و آهنگسازان متعددی همکاری کــرد کــه اکثرآنها شاید بهترین آثارخود را بــه زبان گوگوش و بــا کمک خلاقیت و توانایی های ویژه او توانستند بــه آهنگ های بــه یادماندنی تبدیل کنند.« واروژان ؛ پرویزمقصدی ؛ جهانبخش پازوکی ؛ حسن شمائی زاده ؛ شهریارقنبری و ایرج جنتی عطائی » هریک دوره ای کوتاه یــا بلند امــا بسیار موفق از همکاری بــا گوگوش را تجربه کرده اند.

گوگوش بعد از انقلاب ازصحنه هنر دور شــد و بــا وجود هــمــه فشارها و شایعات ازایران خارج نشد و حــتـی یکبار نیزکه بــرای دیدن فرزندش کامبیز قربانی از ایران خارج شــد ولــی مجددا بــه ایران بازگشت تــا اینکه در سال ۱۳۷۹ بعد از۲۲ سال سکوت؛ اولین کنسرت خود را در ترنتوای کانادا بــه روی صحنه برد و بــا آلبوم« زرتشت » شعری از« نصرت فرزانه » و آهنگی از خود گو گوش وگیتار« بابک امینی» بــه عالم هنر بازگشت.

اطلاعات کلی گوگوش:
دختر صابر آتشین (بازیگر)
۱۳۵۱ تــا ۱۳۵۴ – همسر سابق محمود قربانی (صاحب هتل کاباره میامی و پدر کامبیز)
۱۳۵۴ تــا ۱۳۵۵ – همسر سابق بهروز وثوقی (بازیگر)
۱۳۵۶ تــا ۱۳۶۸ – همسر سابق همایون مصداقی (بیزنس بیمه)
۱۳۷۶ تــا ۱۳۸۲ – همسر سابق مسعود کیمیایی (کارگردان)

۱۳۳۴ – آغاز فعالیت هنری بــا عملیات آکروباسی
۱۳۳۸ – ادامه فعالیت هنری بــا خوانندگی
۱۳۳۹ – شروع فعالیت در سینما بــا بازی در فیلم بیم و امید
۱۳۷۹ – شروع مجدد خوانندگی پــس از وقفه‌ای طولانی در (کانادا)

ترانه شناسی گوگوش:
نوشتار اصلی: ترانه‌شناسی گوگوش
پوستر فیلم بی‌تا بــا تصویری از گوگوش

آلبوم‌های قبل انقلاب گوگوش:
مسبب (همراه بــا داریوش)
نیمهٔ گمشدهٔ من
فصل تازه
همسفر
جاده
مرداب
کویر
کوه
اگه بمونی؛ اگه نمونی
پل
ستاره آی ستاره
من و گنجشکای خونه
لحظهٔ بیداری
در امتداد شب
دو ماهی
دو پنجره
شناسنامه ۱
شناسنامه ۲

آهنگ های بعد از انقلاب گوگوش:
زرتشت
۱۳۸۵ – مانیفست
۱۳۸۷ – شب سپید
۱۳۸۹ – حجم سبز (همکاری بــا اردلان سرفراز و فرید زولاند)
۱۳۹۱ – اعجاز
تک آهنگ نوستالژی (اجرای مشترک بــا ابی)
۱۳۹۴ – عکس خصوصی

فیلم شناسی گوگوش:

۱۳۵۶ – در امتداد شب کارگردان: پرویز صیاد. دیگر بازیگران: سعید کنگرانی – محبوبه بیات؛ ناصر ممدوح؛ جهانگیر فروهر
۱۳۵۵ – نازنین کارگردان: علی‌رضا داوودنژاد دیگر بازیگران: چنگیز وثوقی؛ رضا کرم رضایی
۱۳۵۵ – ماه عسل دیگر بازیگران: جمشید مشایخی؛ بهروز وثوقی؛ حمیده خیرابادی؛ رضا کرم رضایی
۱۳۵۴ – همسفر دیگر بازیگران: بهروز وثوقی؛ حمیده خیرابادی؛ رضا کرم رضایی
۱۳۵۴ – شب غریبان دیگر بازیگران: شهرام شب‌پره؛ آرمان؛ جلال
۱۳۵۳ – ممل آمریکایی دیگر بازیگران: بهروز وثوقی؛ حمیده خیرآبادی
۱۳۵۱ – بی‌تا کارگردان: هژیر داریوش دیگر بازیگران: عزت‌الله انتظامی؛ پروانه معصومی
۱۳۵۰ – احساس داغ دیگر بازیگران: ایرج رستمی؛ اسدالله یکتا
۱۳۵۰ – قصاص دیگر بازیگران: ملک مطیعی؛ پوری بنایی؛ فیروزه
۱۳۵۰ – آسمون بی ستاره دیگر بازیگران: منوچهر وثوق؛ جمشید مشایخی؛ صابر آتشین؛ سپهرنیا
۱۳۴۹ – پنجره دیگر بازیگران: بهروز وثوقی؛ توران؛ جهانگیر فروهر
۱۳۴۹ – جنجال عروسی دیگر بازیگران: رئوفی؛ مرتضی احمدی؛ گیتی فروهر
۱۳۴۹ – طلوع دیگر بازیگران: جمشید مشایخی؛ فخری خوروش
۱۳۴۸ – گناه زیبایی دیگر بازیگران: علی آزاد؛ اسدالله یکتا؛ لیلا فروهر
۱۳۴۷ – شب فرشتگان دیگر بازیگران: کتایون؛ گیل؛ نادره؛ صابر آتشین
۱۳۴۷ – سه دیوانه دیگر بازیگران: سپهرنیا؛ رئوفی؛ جهانگیر فروهر
۱۳۴۷ – ستاره هفت آسمان دیگر بازیگران: فروزان؛ همایون؛ منوچهر وثوق
۱۳۴۶ – دروازه تقدیر دیگر بازیگران: فروزان؛ همایون؛ لیلا فروهر؛ ایران قادری؛ ایرج رستمی
۱۳۴۶ – چهار خواهر دیگر بازیگران: شهلا؛ لیلا فروهر؛ شهین
۱۳۴۶ – گنج و رنج دیگر بازیگران: شهین؛ صابر آتشین
۱۳۴۶ – در جستجوی تبهکاران دیگر بازیگران: علی آزاد؛ محمد فرزین
۱۳۴۵ – گدایان تهران دیگر بازیگران: فردین؛ ایمانوردی؛ ظهوری؛ همایون؛ پوران؛ سپهرنیا
۱۳۴۵ – حسین کــرد دیگر بازیگران: ناصر ملک مطیعی؛ منوچهر نوذری؛ نادره؛ منوچهر وثوق؛ صابر آتشین؛ ظهوری
۱۳۴۵ – فیل و فنجان دیگر بازیگران: همایون؛ دلیله نمازی
۱۳۴۴ – شیطون بلا دیگر بازیگران: همایون؛ دلیله نمازی؛ داریوش طلایی
۱۳۴۲ – پرتگاه مخوف دیگر بازیگران: جلال؛ حیدر صارمی؛ دلیله نمازی
۱۳۳۹ – بیم و امید دیگر بازیگران: محسن مهدوی؛ غلامحسین مفیدی
۱۳۳۹ – فرشته فراری دیگر بازیگران: احمد فهمی؛ صابر آتشین؛ احمد قدکچیان

عکس گوگوش

عکس گوگوش

گوگوش و همسرش

گوگوش و همسرش


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

زندگینامه و عکس لیلا فروهر

سه شنبه 7 شهريور 1396
21:14
golroz

لیلا فروهر

لیلا فروهر

لیلا فروهر متولد ۴ اسفند ۱۳۳۷ در اصفهان اســت بازیگر و خواننده ایرانی سبک موسیقی پاپ است. او پــس از انقلاب ایران؛ بــه دلیل ممنوعیت خوانندگی زنان؛ در لس آنجلس زندگی و کار می‌کند. او فرزند جهانگیر فروهر یکی از هنرپیشگان پیشین سینمای ایران است. مادرش فرنگیس فرحزادی نــیــز از بازیگران سینمای ایران بــه شمار می‌رود. وی از سن ۳ سالگی بر روی صحنهٔ تئاتر بــه همراه پدر و مادر خود نقش آفرینی می‌کرد و در اکثر تئاترها بــا هنرمند بزرگ تئاتر ارحام صدر نقش آفرینی می‌کرد.

او در سال ۱۳۴۴ بــا فیلمهای «مراد و لاله» و «خروس جنگی» وارد سینمای ایران شــد و بــا سن و سال کمی کــه داشت از پرکارترین هنرمندان ایران بشمار می‌رفت تــا جایی کــه بــه او لقب «کودک خردسال سینمای ایران» را دادند. از درخشانترین فیلمهای لیلا فروهر می‌توان بــه فیلم سلطان قلبها بــه کارگردانی محمدعلی فردین اشاره کــرد .

بیوگرافی لیلا فروهر

بیوگرافی لیلا فروهر

کودکی
وی از ۳ سالگی بــه نقش آفرینی در تئاترهای مختلف در تئاتر سپاهان اصفهان در کنار پدر و مادر خود و ارحام صدر پرداخت. در ۵ سالگی اولین فیلم خود را بــه نام «مراد و لاله» و ســپــس در «خروس جنگی» بازی کرد. در کودکی در بیش از ۴۰ فیلم سینمایی نقش آفرینی کــرد کــه معروف‌ترین آنها سلطان قلبها بــا حضور محمدعلی فردین؛آذر شیوا و… بود. چند سال بعد خواهر لیلا بــه دنیا آمد کــه او را فریبا نامیدند.

او همچنین در نوجوانی در فیلم‌های زیادی بــه بازی پرداخت. کــه می‌توان بــه فیلم‌هایی چــون (رابطهٔ جوانی؛ همکلاسی؛ میهمان؛ شب آفتابی و..) اشاره کرد.لیلا از ۱۴ سالگی خوانندگی را بــه طور حرفه‌ای آموخت و خواند. و خالق آثاری شــد از جمله: شمیم؛ دو پرنده؛ کلاغ‌های خبر چین؛ قصهٔ عشق و…

مهاجرتلیلا پــس از انقلاب ابتدا بــه فرانسه و ســپــس در سال ۱۹۸۸ بــه آمریکا رفت؛ ساکن شهر لس آنجلس شــد و بــه خواندن در کنسرت‌ها و تولید آلبوم جدید پرداخت. مخمل ناز اولین آلبوم او اســت کــه در خارج از ایران منتشر شده‌است. قبل از انتشار آلبوم مخمل ناز وی خواستار تهیه و تولید آلبومی سنتی بود ولــی بــه پیشنهاد همکاران و کمپانی‌ها ایــن پروژه را بــه تعویق انداخت و اولین البوم خود را بــا نام مخمل ناز بــه بازار عرضه کــرد کــه موسیقی ترانهٔ “ساقی” کار خود او بود.
آلبوم مخمل ناز شامل ترانه‌های بسیار درخشان می‌باشد کــه مورد اسقبال عوام مردم قرار گرفت کــه می‌توان بــه موارد زیر اشاره کرد: دلم؛ مخمل ناز؛ ساقی؛ بهار… در پی عرضهٔ آلبوم‌های موفق کنسرتهای زیادی در کشورهای مختلف در سراسر دنیا برگزار کرد.لیلا فروهر اولین هنرمند ایرانی بود کــه بــرای اولین بار در دبی برنامه اجرا کــرد و البته در کشور ژاپن نــیــز برنامه‌هایی اجرا کــرد و بــه دعوت تاجیکستان در شهرهای مختلفی چون: دوشنبه؛ کولاب؛… برنامه اجرا کرد. در ایــن برنامه‌ها ۱۵-۲۵ هزار نفر حضور داشتند.

ازدواج

لیلا فروهر در ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ بــا فردی بــه نام اسماعیل (اسی) ازدواج کــرد و بــه شهرستان اورنج؛ کالیفرنیا نقل مکان کرد. حضور در بزرگداشت بین‌المللی نوروز برگزاری مراسم بزرگداشت نوروز از جانب کمیسیون نوروز در تالار توماس جفرسون کتابخانهٔ کنگرهٔ آمریکا و دعوت از لیلا فروهر بــه عــنــوان هنرمند و خوانندهٔ فارسی زبان یکی دیگر از موفقیت‌های لیلا فروهر در عرصهٔ هنری است.

(کمیسیون نوروز سازمان فرهنگی و هنری اســت کــه از جانب ایرانیان مقیم آمریکا و سفرای آسیای باختری و مرکزی تسکیل گرفته و حدفش معرفی فرهنگ و سنت‌های پارسی زبانان است) در ایــن مراسم لیلا فروهر ترانه‌های آلبوم از قلب من را اجرا کــرد در کنار لیلا فروهر شخصیت‌های فرهنگی و هنری و سیاسی زیادی نــیــز حضور داشتند کــه می‌توان بــه حضور رضا پهلوی نــیــز اشاره کرد.

کنسرت کداک تئاتریکی دیگر از کارهای لیلا فروهر اجرای دو برنامه در سالن مراسم اسکار تئاتر کداک می‌باشد. لیلا فروهر در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ در ایــن سالن برنامه اجرا کرد.
آلبوم از قلب منچند روز قبل از نوروز ۱۳۹۱ لیلا فروهر بــا تحولی عظیم در سبک هنری خود آلبوم از قلب من را منتشر کــرد کــه بــا استقبال بی نظیر طرفداران مواجه شد. در ایــن آلبوم لیلا شعرهایی از شاعران بزرگ ایران همچون مولانا؛ عراقی؛ فریدون مشیری؛ رهی معیری؛ سیمین بهبهانی؛ حافظ و… انتخاب کرده و بــا آهنگسازی و تنظیم گروه رومی اجرا کرد. در ایــن آلبوم چهرهٔ سرشناس سینمای ایران شهره آغداشلو نــیــز همکاری کــرد و دکلمه‌های ترانه‌ها را بــه انگلیسی بر عهده گرفت کــه سبب هرچه متفاوت‌تر شدن ایــن آلبوم گردید.
کنسرت رویس حالبرای اولین بار لیلا فروهر آلبوم از قلب من بــه صورت زنده بر روی صحنه برد. لیلا فروهر بــه همراه گروه رومی و شهره آغداشلو بــا ارکستر ۲۶ نفری بــه رهبری امیر بدخش کنسرت زندهٔ آلبوم را در سالن مجلل «رویس حال» بر پا کرد. شب عشق و عرفان و موسیقی ناب ایرانی پیشکش ایرانیان مقیم آمریکا شده بود.

عکس لیلا فروهر

عکس لیلا فروهر

لیلا فروهر و همسرش

لیلا فروهر و همسرش


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

زندگی نامه صدف طاهریان

سه شنبه 7 شهريور 1396
21:12
golroz

صدف طاهریان

صدف طاهریان

نام:صدف

نام خانوادگی:طاهریان

تاریخ تولد:1367/4/30

بیوگرافی صدف طاهریان

بیوگرافی صدف طاهریان

صدف طاهریان متولد 30 تیر 1367 در تهران میباشد او بازیگر سینما و تلویزیون اســت و در فیلم های سینمایی سلام بر عشق (1388)(حدوداً بیست سالگی)؛ هیچ کجا هیچ کس (1390) و پــس کوچه های شمرون (1391) بازی کرده است. او انواع فعالیت های سینمایی خودش را؛ در سال 1390 هجری شمسی (حدوداً در سن 22 سالگی)؛ و باکار و نقش آفرینی در همین فیلمِ هیچ کجا هیچ کس آغاز کرد.

صدف طاهریان در یک شب بــه ناگاه و در فواصل زمانی کوتاه؛ چندین عکس متفاوت بــا عکس های قبلی اش و بدون حجاب در اینستاگرام منتشر کرد. انتشار بــه ناگهان و یک جای ایــن تصاویر متفاوت؛ بــه نحوی کاربران را متعجب کــرد و ایــن موضوع باعث شــد تــا اکانت اینستاگرام ایــن بازیگر بــا هجمه کاربران اینستاگرامی روبرو شود؛ دقایقی پــس ازآن نــیــز وی بــا قرار دادن ویدئویی تأکید کــرد کــه صفحه اش هک نشده است. ایــن بازیگر بــا انتشار ایــن ویدیو اعلام کــرد کــه صفحهٔ اینستاگرامی اش هک نشده اســت و از کامنتها و توجه کاربران تشکر کرد.او در اینستاگرامش؛ مهاجرتش بــه دوبی؛ را نــیــز اطلاع رسانی و اعلام نموده است.همچنین یکی از دوستان وی تصویری از مکالمهٔ خود بــا وی بصورت پیامکی منشتر نمود کــه در ان طاهریان ادعا می کــنــد بزودی قصد افشاگری هایی را علیه فساد در سینمای ایران دارد.

فیلم های سینمایی

هیچ کجا هیچ کس (ابراهیم شیبانی 1390)

پس کوچه های شمرون (کامران قدکچیان 1391)

قرار بعدی همان جا (محسن توکلی 1392)

مجموعه تلویزیونی

تلفن همراه (شهرام شاه حسینی 1390)

دارکوب (سعید اسدی 1390)

مثل یک خواب (رضا غفاری اعتبار 1391)

فیلم کوتاه

فیلم کوتاه بــرای همسرم (علی پناهی مجد 1391)

عکس صدف طاهریان

عکس صدف طاهریان

همسر صدف طاهریان

همسر صدف طاهریان


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

بیوگرافی پرویز پرستویی

سه شنبه 7 شهريور 1396
21:11
golroz

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

نام :پرویز
نام خانوادگی:پرستویی
تاریخ تولد :1334/4/2
محل تولد :همدان
تحصیلات :دیپلم و لیسانس هنری
تاهل :متاهل
فرزندان :یک پسر و یک دختر

بیوگرافی پرویز پرستویی

بیوگرافی پرویز پرستویی

پرویز پرستویی متولد 2 تیر 1334 روستای چارلی کبودرآهنگ؛ استان همدان بازیگر سینما؛ تئاتر و تلویزیون است. دارای مدرک درجه سه هنری (معادل لیسانس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

پدرش کشاورز بود و زمانی کــه پرویز 3 ساله بود بــه تهران مهاجرت کرد. دوران کودکی و نوجوانی را در یک خانه اجاره ای کوچک در محله دروازه غار سپری کرد. او در مدرسه صادقیه اسلامی در کوچه گمرک تحصیلات ابتدایی خود را بــه پایان رساند.

بهروز پرستویی فرزند پرویز پرستویی بازیگر است.

پرستویی بــا پــس انداز کردن یازده هزار تومان خانه ای در حوالی ترمینال جنوب خرید. مدتی بــه ورزش علاقه نشان داد و دروازه بان تیم کارگران بود. پــس از ایــن زمان بــه مرکز رفاه نازی آباد رفت و شروع بــه آموختن تاتر کرد. پرویز پرستویی در سال 1360 و زمانی کــه 26 سال سن داشت بــه عــنــوان منشی در دادگستری تهران مشغول بــه کار شد؛ امّا پــس از مدتی بــه خاطر ناهمخوانی ایــن شغل بــا روحیاتش بــه اداره تاتر رفت و تــا پایان در آنجا مشغول بــه کار شد.

فعالیت های هنری پرویز پرستویی:

فعالیت هنری را از سال 1348 بــا اجرای نمایش در مراکز رفاه؛ کاخ جوانان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. در سال 1353 بــرای بازی در نمایش « دکه » و یک سال بعد بــرای بازی در نمایش « تسلیم شدگان » جایزه کاخ جوانان را گرفت. بــرای نخستین فیلمش “دیار عاشقان” دیپلم افتخار بازیگر نقش مکمل را در دومین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.

او همچنین برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد در چهاردهمین جشنواره فیلم فجر بــرای فیلم « لیلی بــا من اســت » و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر بــرای فیلم آژانس شیشه ای شد.

سال 1380 سال خوبی بــرای او نبود. فیلم آب و آتش بــا بازی نه چندان دلچسب و انتخاب نامناسب او و فیلم تکه پاره شده « موج مرده » بــا تکرار نقش حاج کاظم « آژانس شیشه ای » چهره موفقی از پرویز پرستویی بــه جا نگذاشت.

پرویز پرستویی در سال 1381 فیلم نچندان موفق « عزیزم من کوک نیستم » را بــا بازی خوبش بر پرده سینماها داشت کــه در همان سال یکی از دو جایزه بهترین بازیگر مرد را از « جشن ماهنامه دنیای تصویر » دریافت کرد.

پرویز پرستویی در سال 1382 بار دیگر چشمها را بــه ســوی خود خیره کرد. بازی معرکه و ماندگار او در نقش رضا مارمولک در فیلم مارمولک (کمال تبریزی) سیمرغ بلورین ویژه هیئت داوران جشنواره بیست و دوم فیلم فجر (بهمن 1382) و تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد هشتمین جشن خانه سینما (شهریور 1383) را بــرای او بــه ارمغان آورد.

فیلم شناسی
فیلم های سینمایی:

1 – بادیگارد (1394)
2 – بوفالو (1393)
3 – دو (1393)
4 – امروز (1392)
5 – بیداری بــرای سه روز (1392)
6 – میهمان داریم (1392)
7 – خرس (1390)
8 – من و زیبا (1390)
9 – سیزده 59 (1389)
10 – بیست (1387)
11 – کتاب قانون (1387)
12 – صد سال بــه ایــن سالها (1386)
13 – پاداش سکوت (1385)
14 – بــه نام پدر (1384)
15 – بید مجنون (1383)
16 – کافه ترانزیت (1383)
17 – دوئل (1382)
18 – مارمولک (1382)
19 – بانوی من (1381)
20 – دیوانه ای از قفس پرید (1381)
21 – عزیزم من کوک نیستم (1380)
22 – آب و آتش (1379)
23 – موج مرده (1379)
24 – شوخی (1378)
25 – عشق شیشه ای (1378)
26 – مومیایی3 (1378)
27 – روبان قرمز (1377)
28 – آژانس شیشه ای (1376)
29 – روانی (1376)
30 – مرد عوضی (1376)
31 – لیلی بــا من اســت (1374)
32 – آدم برفی (1373)
33 – حکایت آن مرد خوشبخت (1369)
34 – سازمان 4 (1366)
35 – شکار (1366)
36 – مار (1366)
37 – پیشتازان فتح (1363)
38 – دیار عاشقان (1362)

مجموعه های تلویزیونی:

1388-1389 آشپزباشی
1385 زیر تیغ
1379 خاک سرخ
1376 زیر چتر خورشید
1375 آوای فاخته
1372 آپارتمان
1370 امام علی
1367-1369 رعنا
1368 طالب

تئاتر:

آرایشگر – کار گروهی اجرا در دبیرستان ها 1348
نمایش فنز
وصیت نامه جامی
سرنوشت پــس از مرگ
بازتابی از زندگی سلمان
شل و کور
ماجرای یک محل – پرویژ احمدی نژاد
توکانی در قفس – نیما یوشیج
خانه بارانی
چشم در برابر چشم – علاالدین رحیمی
مرد متوسط و تله
رول – ایرج کمانی
دکه
خانه روشن – غلامحسین ساعدی
جان نثار – بیژن مفید
تسلیم شدگان – نادر ابراهیمی
میلاد – علاالدین رحیمی
مهتابی بــرای محرومین – یوجین اونیل
آن ســوی تسلیم – نادر ابراهیمی
صبح طلوع می کــنــد – ابراهیم مکی
خون می خواهم خون – آنتوان چخوف
غربت – امیر مهاجر
کوچ – بهزاد فراهانی
عروس – بهزاد فراهانی
شبی در حلبی آباد – بهزاد فراهانی
پتک – بهزاد فراهانی
سنگر – بهزاد فراهانی
مریم و مردآویج – بهزاد فراهانی
تنبور نواز – هادی مرزبان
بلبل سرگشته – علی نصیریان
آتش افروزان – ماکس فریش
معرکه در معرکه
عشق آباد – داود میرباقری
فنز – محمد رحمانیان
کتل خاکی
و…

تئاترهای تلویزیونی

میلاد – علاالدین رحیمی 1356
شبی در حلبی آباد – بهزاد فراهانی 1359
سنگر – بهزاد فراهانی

فیلم های کوتاه

سید عبداله – عبداله باکیده 1354
چنگال – اسداله نیک نژاد 1355
مجال – انسیه شاه حسینی 1378

دکلمه ها

بی بی جان – رسول نجفیان
عشق اســت – دارینوش
دوستت دارم – دارینوش
بابایی – دارینوش
سلام؛ خداحافظ – دارینوش

جوایز و افتخارات

دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم بــرای فیلم دیار عاشقان از جشنواره فیلم فجر 1362
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم لیلی بــا من اســت از جشنواره فیلم فجر 1375
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم آژانس شیشه ای از جشنواره فیلم فجر 1376
تندیس بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم آژانس شیشه ای از جشنواره فیلم دفاع مقدس 1377
تندیس بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم آژانس شیشه ای از جشن دنیای تصویر 1377
تندیس بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم آژانس شیشه ای از جشن خانه سینما 1377
تندیس بهترین بازیگر کمدی بــرای فیلم مرد عوضی – آدم برفی از جشنواره شهرکرد 1378
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم آژانس شیشه ای از جشنواره یوگسلاوی 1379
تندیس بهترین بازیگر برگزیده پــس از از جشن دنیای تصویر 1379
تندیس بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم عزیزم من کوک نیستم از جشن دنیای تصویر
تندیس بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم مارمولک از جشن دنیای تصویر
تندیس بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم بــه نام پدر از جشن دنیای تصویر
سیمرغ بلورین بازیگر برتر بــرای فیلم مارمولک از جشنواره فیلم فجر
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم بید مجنون از جشنواره فیلم فجر
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول بــرای فیلم بــه نام پدر از جشنواره فیلم فجر
تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد هشتمین جشن خانه سینمابرای فیلم مارمولک (شهریور 1383)
تندیس بهترین بازیگر سی ساله انقلاب از نظر منتقدین سینمایی
تندیس فرهیختگان استان همدان
دیپلم افتخار جشنواره بین المللی تاجیکستان بــرای فیلم بیست
تندیس حقوق بشر-کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه 1391
تندیس بهترین بازیگر نقش اول از فستیوال بین المللی مجموعه های تلویزیونی رم -ایتالیا
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم از کاخ های جوانان بــرای بازی در نمایش دکه-یوسف تیموریان
تندیس ودیپلم افتخار بهترین بازیگر از نگاه منتقدین تاتر بــرای نمایش فنز- محمد رحمانیان

عکس پرویز پرستویی

عکس پرویز پرستویی

همسر پرویز پرستویی

همسر پرویز پرستویی


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

عکس و بیوگرافی محمدرضا شریفی نیا

سه شنبه 7 شهريور 1396
20:55
golroz

محمدرضا شریفی نیا

محمدرضا شریفی نیا

نام اصلی: محمدرضا

نام خانوادگی اصلی: شریفی نیا

سمت (در بخش های): بازیگران؛تهیه و تولید؛عکس؛کارگردانی؛

………………………………..

تاریخ تولد: 1334

محل تولد: تهران

ملیت: ایران

………………………………..

روابط خانوادگی بــا دیگر هنرمندان

>> آزیتا حاجیان (همسر – طلاق گرفته)

>> ملیکا شریفی نیا (دختر)

>> مهراوه شریفی نیا (دختر)

بیوگرافی محمدرضا شریفی نیا

بیوگرافی محمدرضا شریفی نیا

برای اولین بار بــا بازی در نقش بسیار کوتاهی (استاد دانشگاه) در فیلم پری (داریوش مهرجویی؛ 1373) دیده شد. امــا قبل از آن و در سالهای 1370 تــا 1372 مشغول بازی در نقش ولید در مجموعه تلویزیونی امام علی (ع) (داود میرباقری) بود کــه بــا پخش ایــن مجموعه در سال 1375 مطرح و شناخته شد.

پس از پری آدم برفی (داود میرباقری؛ 1373) را بازی کــرد کــه ایــن فیلم بــه مدت سه سال توقیف شد.

محمدرضا شریفی نیا علاوه بر بازی در فیلمهای سینمایی و مجموعه های تلویزیونی سمتهای دستیار کارگردان؛ برنامه ریز؛ عکاس را هم برعهده داشت. او علاوه بر اینها بهترین انتخاب بــرای گزینش بازیگر بــرای فیلمهای سینمایی است. در بسیاری از فیلمها انتخاب بازیگران بر عهده او بوده است.

محمدرضا شریفی نیا بهترین بازی عمرش را در فیلم دنیا (منوچهر مصیری؛ 1381) ارائه داد. یک بازی قدرتمندانه از کسی کــه توانایی های بالقوه ای در ارائه نقش دارد.

بخشی از فیلم شناسی:

1385 سنتوری ( داریوش مهرجویی ) [عکاس]

1385 پارک وی ( فریدون جیرانی ) [بازیگر-انتخاب کننده بازیگر]

1385 اخراجی ها ( مسعود ده نمکی ) [بازیگر-انتخاب کننده بازیگر]

1385 محاکمه ( ایرج قادری ) [بازیگر]

1385 مهمان ( سعید اسدی ) [بازیگر]

1384 چــه کسی امیر را کشت؟ ( مهدی کرم پور ) [بازیگر]

1384 گیس بریده ( جمشید حیدری ) [بازیگر]

1383 سالاد فصل ( فریدون جیرانی ) [بازیگر]

1383 نقاب ( کاظم راست گفتار ) [بازیگر-انتخاب کننده بازیگر-مشاور کارگردان]

1383 ازدواج بــه سبک ایرانی ( حسن فتحی ) [بازیگر]

1382 الهه زیگورات ( رحمان رضایی ) [بازیگر]

1382 مهمان مامان ( داریوش مهرجویی ) [دستیار کارگردان]

1382 مکس ( سامان مقدم ) [بازیگر]

1381 دنیا ( منوچهر مصیری ) [بازیگر]

1381 عروس خوشقدم ( کاظم راست گفتار ) [بازیگر-انتخاب کننده بازیگر]

1381 واکنش پنجم ( تهمینه میلانی ) [بازیگر]

1381 سیزده گربه روی شیروانی ( علی عبدالعلی زاده ) [بازیگر]

1380 بمانی ( داریوش مهرجویی ) [مجری طرح]

1380 مونس ( حمید رخشانی ) [بازیگر]

1379 خاکستری ( مهرداد میرفلاح ) [بازیگر]

1379 دختری بــه نام تندر ( حمیدرضا آشتیانی پور ) [انتخاب کننده بازیگر-عکاس-بازیگر]

1379 سفر قندهار ( محسن مخملباف ) [عکاس]

1379 مسافر ری ( داود میرباقری ) [بازیگر]

1379 مربای شیرین ( مرضیه برومند ) [بازیگر]

1378 بلوغ ( مسعود جعفری جوزانی ) [بازیگر]

1378 دختردایی گمشده ( داریوش مهرجویی ) [بازیگر-دستیار کارگردان-عکاس]

1378 میکس ( داریوش مهرجویی ) [بازیگر-دستیار کارگردان-عکاس]

1377 بازیگر ( محمدعلی سجادی ) [بازیگر]

1377 شیدا ( کمال تبریزی ) [بازیگر]

1377 عشق کافی نـیـسـت ( مهدی صباغ زاده ) [بازیگر]

1376 جهان پهلوان تختی ( بهروز افخمی ) [بازیگر]

1376 درخت گلابی ( داریوش مهرجویی ) [دستیار کارگردان-مدیر تولید]

1375 سینما سینماست ( ضیاءالدین دری ) [بازیگر]

1375 لیلا ( داریوش مهرجویی ) [بازیگر-دستیار کارگردان-عکاس]

1375 ابر و آفتاب ( محمود کلاری ) [بازیگر-دستیار کارگردان]

1374 برج مینو ( ابراهیم حاتمی کیا ) [بازیگر]

1373 آدم برفی ( داود میرباقری ) [بازیگر-دستیار کارگردان-عکاس]

1373 پری ( داریوش مهرجویی ) [بازیگر-دستیار کارگردان-عکاس]

1371 هنرپیشه ( محسن مخملباف ) [بازیگر]

1370 اوینار ( شهرام اسدی ) [بازیگر]

1368 دل نمک ( امیر قویدل ) [بازیگر]

بیشترین همکاری های محمدرضا شریفی نیا با:

* عبدالله اسکندری (تهیه و تولید؛فیلمنامه؛چهره پردازی؛) (در 13 فیلم )

* اصغر شاهوردی (بازیگران؛صدا؛) (در 10 فیلم )

* گوهر خیراندیش (بازیگران؛) (در 9 فیلم )

* داریوش مهرجویی (تدوین؛تهیه و تولید؛صحنه و لباس؛فیلمنامه؛کارگردانی؛) (در 8 فیلم )

* جهانگیر میرشکاری (بازیگران؛صدا؛) (در 7 فیلم )

* نیکی کریمی (بازیگران؛کارگردانی؛) (در 7 فیلم )

* امین حیایی (بازیگران؛موسیقی؛) (در 7 فیلم )

* محمود سماک باشی (صدا؛) (در 7 فیلم )

* پارسا پیروزفر (بازیگران؛) (در 6 فیلم )

* علی مصفا (بازیگران؛فیلمنامه؛کارگردانی؛) (در 6 فیلم )

* خسرو شکیبایی (بازیگران؛فیلمنامه؛موسیقی؛) (در 6 فیلم )

* محمود کلاری (بازیگران؛صحنه و لباس؛فیلمبرداری؛فیلمنامه؛کارگردانی؛) (در 5 فیلم )

* عباس شوقی (بازیگران؛جلوه های ویژه؛موسیقی؛) (در 5 فیلم )

* لیلا حاتمی (بازیگران؛) (در 5 فیلم )

* مهناز افشار (بازیگران؛) (در 5 فیلم )

* ساسان باقرپور (صدا؛) (در 5 فیلم )

* محسن شاه ابراهیمی (بازیگران؛جلوه های ویژه؛صحنه و لباس؛) (در 5 فیلم )

*علیرضا زرین دست (صحنه و لباس؛فیلمبرداری؛) (در 5 فیلم )

* امیر سیدی (بازیگران؛صحنه و لباس؛کارگردانی؛) (در 5 فیلم )

* وحیده محمدی فر (فیلمنامه؛کارگردانی؛موسیقی؛) (در 4 فیلم )

*مصطفی خرقه پوش (تدوین؛عکس؛) (در 4 فیلم )

* مسعود بهنام (صدا؛) (در 4 فیلم )

* حسام نواب صفوی (بازیگران؛) (در 4 فیلم )

* شقایق فراهانی (بازیگران؛) (در 4 فیلم )

* مرتضی شایسته (تهیه و تولید؛) (در 4 فیلم )

* حسین ملکی (بازیگران؛عکس؛فیلمبرداری؛) (در 4 فیلم )

*مهین نویدی (چهره پردازی؛) (در 4 فیلم )

* علی نیک رفتار (عکس؛موسیقی؛) (در 3 فیلم )

* تهمینه میلانی (تهیه و تولید؛صحنه و لباس؛فیلمنامه؛کارگردانی؛) (در 3 فیلم )

* محمد نشاط (بازیگران؛تهیه و تولید؛) (در 3 فیلم )

عکس محمدرضا شریفی نیا

عکس محمدرضا شریفی نیا

همسر محمدرضا شریفی نیا (طلاق گرفته)

همسر محمدرضا شریفی نیا (طلاق گرفته)


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

عکس و زندگینامه مهراوه شریفی نیا

سه شنبه 7 شهريور 1396
20:54
golroz

مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی‌نیا بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون است. مهراوه از سن 8 سالگی یعنی از سال 1368 بازی را شروع کرد. اولین تجربه بازیگری مهراوه شریفی نیا بازی در فیلم زیبای دزد عروسک هابوده است.

بیوگرافی مهراوه شریفی نیا

بیوگرافی مهراوه شریفی نیا

نام: مهراوه

نام خانوادگی: شریفی نیا

تاریخ تولد: ١٣۶٠/١/٢٩

مدرک تحصیلی مهراوه شریفی نیا: فارغ التحصیل رشته موسیقی

زندگی شخصی مهراوه شریفی نیا:

مادر مهراوه شریفی نیا آزیتا حاجیان یکی از برترین بازیگران سینما و تئاتر ایران می باشد و محمدرضا شریفی نیا یکی از بازیگران و بازیگردانان بنام ایران و پدر مهراوه است.

مهراوه شریفی نیا از سن 8 سالگی یعنی از سال 1368 بازی را شروع کرد. فیلم زیبای دزد عروسک ها بــه کارگردانی محمدرضا هنرمند (کارگردان زیر تیغ) شروع فعالیت های هنری مهراوه شریفی نیا بود… مهراوه فرزند اول خانواده شریفی نیاست و خواهر کوچک تر مهراوه؛ ملیکا می باشد. ملیکا شریفی نیا هم بازی خود را از سنین کودکی آغاز کرده است. ملیکا 5 سال از مهراوه کوچک تر اســت ولــی ازدواج کرده اســت درحالی کــه مهراوه شریفی نیا هنوز مجرد است.

مهراوه شریفی نیا در رشته موسیقی تحصیل کرده است. مهراوه بعد از فیلم دزد عروسک ها در فیلم “دایان باخ” فرهاد پوراعظم در سال 1371 بــه ایفای نقش پرداخت و تــا 7 سال در هیچ فیلمی حضور پیدا نکرد..

تجربه بازیگری مهراوه شریفی نیا:

مهراوه شریفی نیا در فیلم “زیر پوست شهر” رخشان بنی اعتماد؛ نقش دوست باران کوثری را بازی کرد…. مهراوه شریفی نیا همان دختر عاصی کــه بــه خاطر آزار برادرش از خانه فرار کــرد و… شاید ایــن اولین حضور جدی مهراوه بــه عــنــوان بازیگر حرفه ای بــه شمار رود… بعد از ایــن فیلم مهراوه شریفی نیا در دو فیلم سینمایی دیگر بــه نام های دختری بــه نام تندر و بــه من نگاه کن (1381-شهرام اسدی) بازی کرد… امــا بدون شک اوج بازی مهراوه شریفی نیا در سریال زیبای ساعت شنی است. بازی کاملا احساسی و بــه دور از کلیشه هایی کــه در بیش تر مواقع در سریال ها و فیلم های سینمایی شاهد آن هستیم…

مهراوه شریفی نیا بــه جز کارهای سینمایی در سریال ها و مجموعه های بسیار زیبایی هم بازی کرده است.

فیلم های سینمایی مهراوه شریفی نیا:
۱۳۶۸- فیلم سینمایی دزد عروسک‌ ها – بــه کارگردانی محمد رضا هنرمند
۱۳۷۸- فیلم سینمایی زیر پوست شهر – بــه کارگردانی رخشان بنی اعتماد
۱۳۷۹- فیلم سینمایی دختری بــه نام تندر – بــه کارگردانی حمیدرضا آشتیانی پور
۱۳۷۹- فیلم سینمایی بــه من نگاه کن – بــه کارگردانی شهرام اسدی
۱۳۸۷- فیلم سینمایی کابوس – بــه کارگردانی سیروس مقدم
۱۸۷- فیلم سینمایی اخراجی‌ ها ۲ – بــه کارگردانی مسعود ده نمکی
۱۳۸۷- فیلم سینمایی اگــر باران ببارد – بــه کارگردانی روح‌ الله حجازی
۱۳۸۹- فیلم سینمایی یه عاشقانه ساده – بــه کارگردانی سامان مقدم
۱۳۸۹- فیلم سینمایی یک سطر واقعیت – بــه کارگردانی علی وزیریان
۱۳۹۰- فیلم سینمایی قصه ها – بــه کارگردانی رخشان بنی اعتماد
۱۳۹۱- فیلم سینمایی قصه عشق پدرم – بــه کارگردانی محمدرضا ورزی

سریال های مهراوه شریفی نیا:
۱۳۷۱ – سریال قافله ایــن عمر – بــه کارگردانی مجید بهشتی
۱۳۷۴- ۱۳۷۰ – سریال امام علی (ع) – بــه کارگردانی داوود میرباقری
۱۳۷۴- سریال شبحی در تاریکی – بــه کارگردانی محسن شاه‌محمدی
۱۳۷۸- سریال قصه‌ های رودخانه سیاکیا – بــه کارگردانی کمال تبریزی
۱۳۸۶- سریال ساعت شنی – بــه کارگردانی بهرام بهرامیان
۱۳۸۷- سریال روز حسرت – بــه کارگردانی سیروس مقدم
۱۳۸۸- سریال آشپزباشی – بــه کارگردانی محمدرضا هنرمند
۱۳۸۹- سریال قلب یخی – بــه کارگردانی محمدحسین لطیفی
۱۳۹۱- سریال خداحافظ بچه – بــه کارگردانی منوچهر هادی
۱۳۹۴ – سریال کیمیا – بــه کارگردانی جواد افشار

۱۳۹۴ – سریال معمای شاه – بــا کارگردانی محمدرضا ورزی

عکس مهراوه شریفی نیا

عکس مهراوه شریفی نیا


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

بیوگرافی و تصاویر ملیکا شریفی نیا

سه شنبه 7 شهريور 1396
20:50
golroz

ملیکا شریفی نیا

ملیکا شریفی نیا

نام :ملیکا
نام خانوادگی :شریفی نیا
تاریخ تولد :1365/8/21
محل تولد :تهران
تاهل :متاهل

ملیکا شریفی نیا متولد 21 آبان 1365 در تهران بازیگر ایرانی است. او فرزند آزیتا حاجیان و محمدرضا شریفی نیا بازیگران سینما و تلویزیون و خواهر مهراوه شریفی نیا می باشد.

بیوگرافی ملیکا شریفی نیا

بیوگرافی ملیکا شریفی نیا

محمدرضا شریفی نیا پدر ملیکا متولد 25 خرداد ماه 1334 در خاتون آباد از روستاهای نزدیک خوراسگان در اصفهان بازیگر سینما و تلویزیون است.

آزیتا حاجیان مادر ملیکا متولد 21 دی 1336؛ تهران بازیگر تئاتر؛ سینما و تلویزیون ایرانی است. حاجیان لیسانس بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیکِ دانشگاه هنر است.

مهراوه شریفی نیا خواهر ملیکا متولد 29 فروردین1360 تهران در بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون است.

ملیکا شریفی نیا؛ در 14 اردیبهشت 1386 ازدواج کرد.

ملیکا شریفی نیا علاوه بر بازیگری؛ هنرآموختهٔ رشتهٔ گرافیک بوده و در زمینه های گرافیک؛ عکاسی؛ تصویرسازی کتاب و ساخت آثار حجمی بطور جدی فعالیت می کند.

او بازی در سینما را از سال 1370 بــا فیلمی بــه نام «اوینار» بــه کارگردانی «شهرام اسدی» شروع کرد. او در فیلم ها و سریال های مختلفی نقش آفرینی کــرد امــا بــا ایفای نقش “دریا” در سریال “شمس العماره” بــه کارگردانی سامان مقدم بــه موفقیت رسید.

او بــرای اولین بار در مجموعه آشپزباشی بــا خواهر بزرگش مهراوه شریفی نیا هم بازی شد.

ملیکا شریفی نیا در سی و دومین دوره از جشنواره فیلم فجر بــرای بازی در فیلم اشباح بــه کارگردانی فریدون جیرانی دیپلم افتخار گرفت.

او در ایــن فیلم در کنار بازیگرانی همچون مهتاب کرامتی؛ پیمان معادی؛ حسن معجونی؛ مهدی سلطانی ایفای نقش کرد. در خلاصه فیلم اشباح آمده است:«تیمسار سلیمانی کــه درگیر مسائل حاد زندگی اســت بــا همسر خود دچار مشکلات عجیبی می شود. سارا در کشاکش زندگی پرتلاطم بــا تیمسار بــه فکر رهانیدن خود از زندگی اســت و در تقابل عشق و عقل کــه در قاموس مقررات جاری او نمی گنجد. دایی بابا وکیل خانواده در تلاش بــرای آرام کردن اوضاع است. از ســوی دیگر معمار بــرای اهداف خود شرایط سختی را بــرای تاجی خانم و دخترش بــه وجود آورده است. مازیار نــیــز پــس از آمدن بــه ایران درام های تازه ای را رقم می زند و اهالی خانواده چــون شبح های سرگردان بــه دنبال خلوت های زندگی خود می گردند».

فیلم شناسی
سینمایی:
1392 خواب زده ها
1386 دایره زنگی
1382 مهمان مامان
1378 میکس
1375 ابر و آفتاب
1373 آرایش مرگ
1373 اشک و لبخند
1373 پری
1371 دایان باخ
1370 دیدار در استانبول
1370 اوینار

مجموعه تلویزیونی:
1392 – خروس
1389 نون و ریحون
1388 آشپزباشی
1388 شمس العماره
1377 افسانه پوپک طلائی

تله فیلم
1390 چشماتو ببند

عکس ملیکا شریفی نیا

عکس ملیکا شریفی نیا

همسر ملیکا شریفی نیا

همسر ملیکا شریفی نیا


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

عکس های تهمینه میلانی

سه شنبه 7 شهريور 1396
20:49
golroz

تهمینه میلانی

تهمینه میلانی

زاده : ۱۵ شهریور ۱۳۳۹
محل تولد: تبریز
زمینه فعالیت : فیلمنامه‌نویس؛ کارگردان؛ منشی صحنه؛ طراحی صحنه و لباس و تهیه کننده
سال‌های فعالیت: از سال ۱۳۵۸ تــا کنون
همسر: محمد نیک بین

تهمینه میلانی در سال ۱۳۳۹ در تبریز بــه دنیا آمد و در دوران دبیرستان بــه تهران آمد و بــه ادامه تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۵۷ در رشته برق دانشگاه تبریز بــه تحصیل پرداخت و بــا پیروزی انقلاب و بسته شدن دانشگاه‌ها بــه تهران بازگشت و در رشته معماری دانشگاه علم و صنعت مشغول بــه تحصیل شد.با بسته شدن دانشگاه‌ها حضور در جلسات شعرخوانی؛ نمایش فیلم و از فعالیت‌هایی ایــن قبیل را برگزید. در یکی از ایــن جلسات بود کــه بــا مسعود کیمیایی آشنا شــد و توانست نظر موافق او را در دستیاری وی در کارگاه آزاد فیلم جلب کند.

میلانی بسیار جوان بود کــه بــه عــنــوان اولین تجربه سینمائی بــه عــنــوان منشی صحنه فیلم خط قرمز برگزیده شد. بــا باز شدن دانشگاه‌ها در کنار کار در کارگاه آزاد فیلم بــه ادامه تحصیل پرداخت. او کــه بــه آرامی بــه کار در سینما آشنا می‌شد شروع بــه نوشتن فیلمنامه و کار کرد.
میلانی فعالیت سینمایی را در سال ۱۳۵۸ در کارگاه آزاد فیلم در زمینه تحقیق بــرای فیلمنامه شروع کــرد و در آنجا درباره چند فیلمنامه مانند زیر سایه تفنگ شهید اندرزگو و سرب کارهای تحقیقاتی انــجـام داد.

بیوگرافی تهمینه میلانی

بیوگرافی تهمینه میلانی

وی فعالیت در سینمای حرفه‌ای را سال ۱۳۶۱ بــه عــنــوان دستیار کارگردان و مدیر هماهنگی بــا فیلم بــه نمایش درنیامده خط قرمز آغاز کرد.در زمینه تدوین نــیــز در همان فیلم بــا عباس گنجوی همکاری کرد؛ همچنین بــا مشارکت ابوالحسن داودی دفتر تولید فیلم آرتا فیلم را تأسیس کرد.
میلانی در سال ۶۸ اولین فیلم خود بــه نام بچه‌های طلاق را ساخت و جایزه بهترین فیلم اول در جشنواره فجر را کسب کرد. یک سال بعد؛ فیلم افسانه آه را ساخت و پــس از موفقیت آن؛ فیلم دیگه چــه خبر را در گونه سینمای کمدی ساخت.

در سال ۱۳۷۶ تهمینه میلانی فیلم دو زن را ساخت. بــه خاطر ساخت ایــن فیلم؛ جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر را بــه دست آورد و نامزد جایزه بهترین کارگردانی از همین جشنواره شد. وی پــس از موفقیت فیلم دو زن؛ فیلم‌های نیمه پنهان و واکنش پنجم را بــا بازی نیکی کریمی؛ ساخت.پس از فیلم‌های سه گانه میلانی بــا بازی نیکی کریمی؛ در سال 1383 فیلم زن زیادی بــا بازی مریلا زارعی بــه نمایش درآمد.

تهمینه میلا نی در سال ۱۳۸۴ بر اساس کتاب شفای کودک درون اثر لوچیا کاپاکیونه فیلم آتش بس را بــا بازی مهناز افشار و محمدرضا گلزار ساخت. پــس از اکران فیلم نویسنده کتاب بــا ارسال نامه‌ای از میلانی تشکر و قدردانی کرد.

تهمینه میلا نی ازجمله کارگردان‌های سینمای ایران اســت کــه آثار وی در سینماهای کشورهای اروپایی و امریکایی اکران و بــا استقبال خوبی در جشنواره‌های مختلف مواجه می‌شود.وی در سمت‌هایی همچون کارگردان؛ فیلمنامه نویس؛ منشی صحنه و دسیتار کارگردان همکاری داشته و بــرای وی نامزدی و جوایز بسیاری بــه دنبال داشته است.

فیلم‌شناسی
-۱۳۹۳ آتش بس ۲ (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس]
– ۱۳۸۹ یکی از ما دو نفر(با عــنــوان قبلی «پرَنسیپ»)) (تهمینه میلانی)
– ۱۳۸۶ سوپر استار (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس]
– ۱۳۸۶ تسویه حساب (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس]
– ۱۳۸۴ آتش‌بس (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس]
– ۱۳۸۳ زن زیادی (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس]
– ۱۳۸۱ واکنش پنجم (تهمینه میلانی) [کارگردان]
-۱۳۸۰ بمانی (داریوش مهرجویی) [تهیه کننده]
– ۱۳۷۹ خاکستری (مهرداد میرفلاح) [فیلمنامه نویس]
– ۱۳۷۹ شب‌های تهران (داریوش فرهنگ) [فیلمنامه نویس]
-۱۳۷۹ نیمه پنهان (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس-تهیه کننده]
– ۱۳۷۷ دو زن (میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس]
– ۱۳۷۳ کاکادو (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح صحنه و لباس]
-۱۳۷۰ دیگه چــه خبر؟! (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس-تهیه کننده]
-۱۳۶۹ عشق و مرگ (محمدرضا اعلامی) [فیلمنامه نویس]
– ۱۳۶۹ افسانه آه (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس-تهیه کننده]
– ۱۳۶۸ بچه‌های طلاق (تهمینه میلانی) [کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح صحنه و لباس]
– ۱۳۶۱ پیک جنگل (حسن هدایت) [منشی صحنه]
– ۱۳۵۸ خط قرمز (مسعود کیمیایی) [منشی صحنه]

جوایز و افتخارات
** داخلی
-نامزد سیمرغ بلورین فیلم منتخب تماشاگران (واکنش پنجم)[ دوره ۲۱ جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال ۱۳۸۱ ]
-نامزد تندیس زرین بهترین کارگردانی (واکنش پنجم)[ دوره ۷ جشن خانه سینما (مسابقه) – سال ۱۳۸۲ ]
-نامزد سیمرغ بلورین بهترین فیلم (بمانی)[ دوره ۲۰ جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال ۱۳۸۰ ]
-نامزد سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی (دو زن)[ دوره ۱۷ جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال ۱۳۷۷ ]
-برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه (دو زن))[ دوره ۱۷ جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال ۱۳۷۷ ]
-برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم (بچه‌های طلاق)[ دوره ۸ جشنواره فیلم فجر (فیلم‌های اول و دوم) – سال ۱۳۶۸ ]

**خارجی
– ۲۰۰۳: جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم قاهره بــرای فیلم واکنش پنجم
– پــس از ساخت و اکران فیلم «آتش بس»؛ لوچیا کاپاکیونه؛ نویسنده کتاب «شفای کودک درون» بــا ارسال نامه‌ای بــه میلانی از او تشکر و قدردانی کرد.∗

عکس تهمینه میلانی

عکس تهمینه میلانی

همسر تهمینه میلانی

همسر تهمینه میلانی


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

بیوگرافی کامل محمدرضا گلزار

سه شنبه 7 شهريور 1396
20:47
golroz

محمدرضا گلزار

محمدرضا گلزار

محمدرضا گلزار (زاده ۱ فروردین ۱۳۵۶) بازیگر سینما؛ نوازنده گیتار؛ خواننده و مدل آگهی‌های تبلیغاتی ایرانی است. وی را بیشتر بــه عــنــوان یک مدل سینمایی میشناسند. گلزار در اواخر دهه ۷۰ شمسی در ایران بــه شهرت رسید.

بیوگرافی محمدرضا گلزار

بیوگرافی محمدرضا گلزار

گلزار فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.
گلزار در سال ۱۳۷۹ بــرای نخستین بار در فیلم سام و نرگس ساخته ایرج قادری بازیگری سینما را تجربه کرد. بــا اینکه چند باری تــا آستانهٔ بازی در فیلم‌های کارگردانانی چــون بهرام بیضایی بــرای فیلم لبه پرتگاه؛ داریوش مهرجویی بــرای فیلم مهمان مامان؛ مسعود کیمیایی بــرای فیلم سربازان جمعه و ابراهیم حاتمی کیا بــرای فیلم دعوت پیش رفت امــا هیچ کدام بــه نتیجه نرسید. فیلمنامه شیش و بش توسط گلزار در سال ۱۳۸۶ در بانک فیلمنامه ثبت شده بود.

او فعالیت موسیقی خود را از سال ۱۳۷۶ بــه عــنــوان گیتاریست بــا گروه آریان آغاز کرد. او در نواختن گیتار؛ ارگ و پرکاشن مهارت دارد. وی همچنین قصد داشت کــه بــا گروه دارکوب کار کــنــد کــه بــه دلایلی ایــن همکاری پیش از آن کــه آغاز شود؛ پایان یافت. او هم اکنون یک گروه موسیقی مستقل بــا نام REZZAR دارد. REZZAR مخفف نام محمدرضا گلزار اســت و او ایــن برند را بــه نام خودش ثبت کرده‌است.

به ورزش‌های اسکی؛ والیبال؛ بیلیارد و شنا علاقه دارد. کارت مربیگری اسکی دارد. بــه گفته خود محمدرضا گلزار؛ از ۶ سالگی والیبال را دنبال می‌کرده‌است. وی از سال ۱۳۸۳ کاپیتان تیم والیبال هنرمندان بود کــه مسابقات آن بــرای کارهای خیرخواهانه بر‌گزار می‌شد امــا از سال ۱۳۸۶ بــه خاطر مشغله کاری از تیم کناره گرفت. وی مربی بدن ساز باشگاه ارتعاشات صنعتی در سوپر لیگ والیبال سال ۱۳۸۷ بــه درخواست آقای شهیدیان بوده‌است.

او بــا توجه بــه علاقه زیاد بــه دنیای مد و مدلینگ توانست در سال ۱۳۸۰ بــه عــنــوان اولین مرد فتومدل بعد از انقلاب ظاهر شود. جزو اولین مدل‌های تبلیغاتی ایران بود کــه عکسش بــرای تبلیغات ایکات بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی رفت پــس از اکران فیلم شام آخر در سال ۱۳۸۰ شرکت ایکات از رضا دعوت کــرد و او سال ۱۳۸۱ بــا ایــن شرکت قرار داد بست وی همچنین بــه عــنــوان مدل آگهی‌های تبلیغاتی شرکت‌هایی همچون چرم و شیرآوران نــیــز فعالیت داشته‌است.

روزنامه نگار و یکی از اعضای تحریریهٔ مجلهٔ رویش در سال ۱۳۸۷.

او چند سال مجموعه زیبایی بــرای آقایان بــه نام Men’s Club را اداره میکرد کــه ایــن مجموعه در سال ۱۳۹۰ تعطیل شد.

این هنرمند در سال ۱۳۹۲ اولین ترانه خود را بــه صورت حرفه ای منتشر کــرد و قصد دارد بــه فعالیت خوانندگی ادامه دهد.

جشنواره‌ها و جوایز
* بــرای فیلم شیش و بش در سومین “جشنواره فیلم‌های ایرانی در تورنتو” در سال ۱۳۹۰ از وی تقدیر شد.

* بــه عــنــوان “خوش‌پوش‌ترین بازیگر سینمای ایران” در نظرسنجی مجله “زندگی ایرانی” در سال ۱۳۹۰ برگزیده شد.

* در بخش تجلیل و نکوداشت دومین “جشنواره فیلم‌های ایرانی در تورنتو” در سال ۱۳۸۹؛ از ۱۰ سال بازیگری محمد رضا گلزار بــه عــنــوان “تک ستاره سینمای ایران” تجلیل و جایزهٔ ایــن بخش بــه وی اهدا شد.

* انتخاب محمدرضا گلزار بــه عــنــوان “مرد شایسته ایران” در نظرسنجی مجله “پوشش” در سال ۱۳۸۹.

* کاندیدای بازیگر نقش اول مرد بــرای فیلم بوتیک در جشن “دنیای تصویر” در سال ۱۳۸۴.

* کاندیدای لوح زرین انتخاب ویژه سال بــرای فیلم بوتیک در دوره ۵ منتخب سایت ایران اکتور (بهترین‌های سال) در سال ۱۳۸۴.

فیلم‌شناسی محمدرضا گلزار

سال نام فیلم نوع فیلم سمت نام کارگردان نام نقش
۱۳۹۳ مادر قلب اتمی شبکه نمایش خانگی بازیگر علی احمد زاده
۱۳۹۲ دلم می‌خواد سینمایی بازیگر بهمن فرمان آرا
۱۳۹۰ بانویی از ماه سینمایی بازیگر الهام قره خانی

امیرمهرتاش مهدوی

دکترحمید درخشان
۱۳۹۰ تو و من سینمایی بازیگر محمد بانکی علی
۱۳۸۹ در امتداد شهر سینمایی بازیگر علی عطشانی محمدرضا گلزار
۱۳۸۹ شیش و بش سینمایی بازیگر

فیلمنامه‌نویس

بهمن گودرزی سامی
۱۳۸۸ دموکراسی تو روز روشن سینمایی بازیگر علی عطشانی فرشته مرگ
۱۳۸۷ دو خواهر سینمایی بازیگر محمد بانکی امیر
۱۳۸۷ مثل آن شب فیلم کوتاه بازیگر شهرام میراب اقدم سیاوش
۱۳۸۶ مجنون لیلی سینمایی بازیگر قاسم جعفری فرهاد
۱۳۸۶ توفیق اجباری سینمایی بازیگر محمدحسین لطیفی محمدرضا گلزار
۱۳۸۶ کلاغ پر سینمایی بازیگر شهرام شاه‌حسینی رضا
۱۳۸۴ تله سینمایی بازیگر سیروس الوند فرشاد
۱۳۸۴ آتش‌بس سینمایی بازیگر تهمینه میلانی یوسف
۱۳۸۴ شام عروسی سینمایی بازیگر ابراهیم وحیدزاده محمدرضا گلزار
۱۳۸۳ گل یخ سینمایی بازیگر کیومرث پوراحمد عباس
۱۳۸۲ بوتیک سینمایی بازیگر حمید نعمت‌الله جهانگیر
۱۳۸۲ سیزده گربه روی شیروانی سینمایی بازیگر علی عبدالعلی‌زاده رامو
۱۳۸۲ کما سینمایی بازیگر آرش معیریان امیر
۱۳۸۱ چشمان سیاه سینمایی بازیگر ایرج قادری سورنا
۱۳۸۱ زهر عسل سینمایی بازیگر ابراهیم شیبانی سینا
۱۳۸۰ بالای شهر پایین شهر سینمایی بازیگر اکبر خامین داوود
۱۳۸۰ زمانه سینمایی بازیگر حمیدرضا صلاحمند سعید
۱۳۸۰ شام آخر سینمایی بازیگر فریدون جیرانی مانی
۱۳۷۹ سام و نرگس سینمایی بازیگر ایرج قادری سام

سریال شناسی محمدرضا گلزار

سال نام سریال سمت نام کارگردان نام نقش
۱۳۹۳ یار دوازدهم مجری محمدحسین لطیفی محمدرضا گلزار
۱۳۹۰ ساخت ایران بازیگر محمدحسین لطیفی جمشید (جیمی هنریکس)

ترانه شناسی محمدرضا گلزار

سال نام ترانه ترانه سرا آهنگساز تنظیم کننده میکس و مسترینگ تاریخ انتشار
۱۳۹۲ روز برفی مهرزاد امیرخانی مرتضی پاشایی سعید زمانی ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
۱۳۹۲ باور کن دنیامی علی آریا ناصر زینعلی فربد فروغی احمد صانقه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
۱۳۹۲ کارو بــه اینجا رسوندی پوریا متابعان ناصر زینعلی فربد فروغی ۵ بهمن ۱۳۹۲

عکس محمدرضا گلزار

عکس محمدرضا گلزار


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گل رز است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات